+ Bạch thủ lô: 17

+ Cặp song thủ lô đẹp: 75,57 - 41,14

+ Lô xiên 2: 87 - 11

+ Lô xiên 3: 31 - 42 - 26

+ Lô 3 càng: 871 - 512 - 255

+ Lô kép: 55