Thống kê loto XSMB 30 ngày
Lô về nhiều Xuất hiện Lô về ít Xuất hiện
84 19 lượt 16 2 lượt
45 15 lượt 44 2 lượt
65 15 lượt 33 3 lượt
19 15 lượt 02 4 lượt
83 14 lượt 03 4 lượt