Thống kê loto XSMB 30 ngày
Lô về nhiều Xuất hiện Lô về ít Xuất hiện
41 16 lượt 28 2 lượt
45 14 lượt 34 2 lượt
99 13 lượt 51 2 lượt
03 13 lượt 58 3 lượt
75 13 lượt 91 4 lượt