BẢNG LOGAN Miền Bắc LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
33 17 05-09-2021 30
87 14 08-09-2021 23
16 12 10-09-2021 43
22 12 10-09-2021 30
54 11 11-09-2021 22
11 10 12-09-2021 27