Cầu đặc biệt 48 - 80
Cầu lô 86 - 11 - 32
Cầu lô xiên 63 - 41 - 51
Cầu bạch thủ 56
Cầu lô kép 55 - 88