Cầu đặc biệt 18 - 07
Cầu lô 25 - 85 - 60
Cầu lô xiên 27 - 31 - 74
Cầu bạch thủ 38
Cầu lô kép 99 - 66