Cầu đặc biệt 20 - 70
Cầu lô 32 - 51 - 90
Cầu lô xiên 43 - 60 - 99
Cầu bạch thủ 66
Cầu lô kép 55 - 00