Bạch thủ lô 68
Song thủ lô 72 - 08
Lô xiên 3 54 - 51 - 10
Lô kép 55 - 22
Lô 3 càng 247 - 280 - 135