• Song thủ lô: 16-61

• Lô xiên: 11 - 80 - 27

• Lô 3 càng : 456 - 730 - 223

• Kép đẹp: 44 - 99