• Song thủ lô: 07-70

• Lô xiên: 08 - 68 - 31

• Lô 3 càng : 318 - 141 - 443

• Kép đẹp: 44 - 22