• Bạch thủ lô : 47

• Song thủ lô : 23-32

• Lô xiên 2 : 65 - 39

• Lô xiên 3 : 65 - 39 - 87

• Lô 3 càng : 595 - 194 - 403

• Lô kép : 00 - 44