• Bạch thủ lô : 70

• Song thủ lô : 13-31

• Lô xiên 2 : 67 - 43

• Lô xiên 3 : 67 - 43 - 46

• Lô 3 càng : 276 - 145 - 758

• Lô kép : 55 - 00