• Bạch thủ lô: 13

• Lô dàn: 32 - 40 - 19

• Lô Xiên: 33 - 32 - 54

• Lô Kép : 33 - 00

• Sát kép: 23 - 32