• Bạch thủ lô: 59

• Lô dàn: 07 - 44 - 17

• Lô Xiên: 53 - 26 - 19

• Lô Kép : 55 - 33

• Sát kép: 34 - 43