• Bạch thủ lô: 38

• Lô dàn: 50 - 88 - 95

• Lô Xiên: 70 - 54 - 08

• Lô Kép : 55 - 33

• Sát kép: 12 - 21