10 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay
39 (17 lần) 38 (16 lần) 33 (15 lần) 11 (14 lần) 51 (14 lần)
03 (14 lần) 84 (14 lần) 59 (13 lần) 93 (13 lần) 66 (13 lần)
10 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay
23 (4 lần) 21 (5 lần) 30 (5 lần) 79 (5 lần) 73 (5 lần)
35 (6 lần) 12 (6 lần) 85 (6 lần) 65 (6 lần) 69 (6 lần)
5 bộ số lâu chưa ra trong 10 ngày (lô gan)
85 (15 ngày) 89 (15 ngày) 50 (12 ngày) 09 (10 ngày) 24 (10 ngày)