- Đặc biệt kỳ quay trước: 55095

- Bạch thủ kỳ quay trước: 64

- Lô về cả cặp: 63 - 36, 80 - 08