Thống kê đặc biệt tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Thống kê bảng đặc biệt tháng 4 xổ số Miền Bắc
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2019 83620 71393 18934 70084 91458 61188 98764 37110 31765 05284 52236 84308 46181 02867 57843 11022 61619 54399 73588 78697 66103 78819 95541 61229 44188 41702 66029 61019 00417 93006
2020 54503 69550 46625 90667 77561 69063 97298 06702
2021 50393 01795 44110 16278 06800 94659 97675 63904 52070 85313 29013 86039 29405 74295
Thống kê chạm XSMB tháng 4
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 9 lần 6 lần 6 lần
1 8 lần 3 lần 6 lần
2 5 lần 3 lần 10 lần
3 3 lần 8 lần 6 lần
4 2 lần 5 lần 8 lần
5 3 lần 6 lần 5 lần
6 6 lần 2 lần 6 lần
7 3 lần 4 lần 7 lần
8 6 lần 7 lần 4 lần
9 7 lần 8 lần 4 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner