TK đặc biệt tuần XSKH, bảng đb tuần xổ số Khánh Hòa

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Khánh Hòa

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 2 lần
1 0 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 2 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 3 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 2 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Khánh Hòa

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 22 lần 07/02/2021 22 lần
9 19 lần 10/02/2021 19 lần
5 12 lần 17/02/2021 12 lần
0 5 lần 24/02/2021 21 lần
1 1 lần 28/02/2021 7 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner