TK đặc biệt tuần XSMB, bảng đb tuần xổ số Miền Bắc

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Miền Bắc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
10448
4
8
48
2
83572
7
2
72
9
55967
6
7
67
3
75723
2
3
23
5
94325
2
5
25
7
13529
2
9
29
1
19685
8
5
85
3
82871
7
1
71
8
64904
0
4
04
4
33003
0
3
03
3
07076
7
6
76
3
81687
8
7
87
5
15553
5
3
53
8
18650
5
0
50
5
57266
6
6
66
2
51714
1
4
14
5
62721
2
1
21
3
60930
3
0
30
3
10263
6
3
63
9
73663
6
3
63
9
26422
2
2
22
4
82266
6
6
66
2
81099
9
9
99
8
92979
7
9
79
6
15348
4
8
48
2
02283
8
3
83
1
35879
7
9
79
6
18146
4
6
46
0
27483
8
3
83
1
34622
2
2
22
4

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Miền Bắc

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 2 lần 3 lần
2 6 lần 3 lần 4 lần
3 1 lần 7 lần 6 lần
4 3 lần 2 lần 3 lần
5 2 lần 2 lần 4 lần
6 5 lần 4 lần 2 lần
7 5 lần 2 lần 1 lần
8 4 lần 2 lần 3 lần
9 1 lần 4 lần 3 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Miền Bắc

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 26 lần 22/05/2021 26 lần
5 15 lần 02/06/2021 15 lần
3 13 lần 04/06/2021 13 lần
9 11 lần 06/06/2021 17 lần
8 8 lần 09/06/2021 10 lần
2 6 lần 11/06/2021 14 lần
6 4 lần 13/06/2021 4 lần
0 3 lần 14/06/2021 3 lần
1 2 lần 15/06/2021 20 lần
4 1 lần 16/06/2021 12 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
vx88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
vx88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner