Thống kê đặc biết xổ số Bình Định - Bảng đặc biệt XSBDI

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
58 15 22 73
78 90

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11

Ngày 17-09-2020 690411
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
08-06-2017 661911
27-02-2014 080111
02-01-2014 536511
10-10-2013 034411
16-05-2013 009911
15-11-2012 416211
Ngày Giải đặc biệt
15-06-2017 514158
06-03-2014 242815
09-01-2014 557222
17-10-2013 988373
23-05-2013 621778
22-11-2012 711190

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
58 1 lần 15 1 lần 22 1 lần 73 1 lần 78 1 lần
90 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 2 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 7(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 8(2 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 7(0 lần) 1(0 lần) 9(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 5(1 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 9(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 8(0 lần) 2(0 lần) 7(0 lần) 1(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 11 vào ngày trước đó

ngày 17-09-2020 690411
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
08-06-2017 661911
27-02-2014 080111
02-01-2014 536511
10-10-2013 034411
16-05-2013 009911
15-11-2012 416211
Ngày Giải đặc biệt
15-06-2017 514158
06-03-2014 242815
09-01-2014 557222
17-10-2013 988373
23-05-2013 621778
22-11-2012 711190
Các giải đặc biệt ngày 18/09 hàng năm
Năm 2014 18-09-2014 908407
Backtotop