Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Định hôm nay

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
15 93 09 35
18 90 21 36

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50

Ngày 28-05-2020 557450
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
16-05-2019 949450
28-04-2016 46950
10-03-2016 966450
24-10-2013 107850
15-08-2013 077350
13-06-2013 712750
19-01-2012 47450
02-07-2009 50750
19-03-2009 03650
Ngày Giải đặc biệt
23-05-2019 287715
05-05-2016 78693
17-03-2016 584509
31-10-2013 131435
22-08-2013 711618
20-06-2013 723590
26-01-2012 07321
09-07-2009 54636
26-03-2009 92995

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
15 1 lần 93 1 lần 09 1 lần 35 1 lần 18 1 lần
90 1 lần 21 1 lần 36 1 lần 95 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 2 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 3 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 3 lần 1 lần 4 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(3 lần) 1(2 lần) 3(2 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 5(3 lần) 9(1 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 2(0 lần) 4(0 lần) 7(0 lần)
Tổng 9(4 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 5(0 lần) 1(0 lần) 0(0 lần) 7(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 50 vào ngày trước đó

ngày 28-05-2020 557450
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
16-05-2019 949450
28-04-2016 46950
10-03-2016 966450
24-10-2013 107850
15-08-2013 077350
13-06-2013 712750
19-01-2012 47450
02-07-2009 50750
19-03-2009 03650
Ngày Giải đặc biệt
23-05-2019 287715
05-05-2016 78693
17-03-2016 584509
31-10-2013 131435
22-08-2013 711618
20-06-2013 723590
26-01-2012 07321
09-07-2009 54636
26-03-2009 92995
Các giải đặc biệt ngày 29/05 hàng năm
Năm 2014 29-05-2014 886906
Backtotop
Giải mã giấc mơ