Thống kê đặc biết xổ số Đà Nẵng - Bảng đặc biệt XSDNA

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
61 28 39 92
33 34 31

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11

Ngày 16-09-2020 822011
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
07-09-2019 921411
31-08-2019 673111
13-08-2016 29311
04-03-2015 169611
17-01-2015 069911
19-05-2010 90811
10-03-2010 74011
Ngày Giải đặc biệt
11-09-2019 661761
04-09-2019 588228
17-08-2016 49039
07-03-2015 125392
21-01-2015 761133
22-05-2010 39134
13-03-2010 06431

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
61 1 lần 28 1 lần 39 1 lần 92 1 lần 33 1 lần
34 1 lần 31 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 4 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 2 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(4 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 1(2 lần) 3(1 lần) 2(1 lần) 9(1 lần) 4(1 lần) 8(1 lần) 6(0 lần) 0(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần)
Tổng 7(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 0(1 lần) 3(0 lần) 9(0 lần) 8(0 lần) 5(0 lần)
Các giải đặc biệt ngày 17/09 hàng năm
Năm 2016 17-09-2016 39089
Năm 2014 17-09-2014 023282
Năm 2011 17-09-2011 83175
Backtotop