Thống kê đặc biết xổ số Đắk Nông - Bảng đặc biệt XSDNO

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
33 97 35 85
86 28 58 87

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 64

Ngày 26-09-2020 436464
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
24-03-2018 723164
18-03-2017 22964
14-01-2017 55364
19-11-2016 95764
04-10-2014 635864
13-09-2014 282464
12-04-2014 365464
02-06-2012 11564
10-03-2012 87864
26-11-2011 12564
16-10-2010 23164
10-10-2009 21964
Ngày Giải đặc biệt
31-03-2018 257133
25-03-2017 88097
21-01-2017 01435
26-11-2016 93285
11-10-2014 268486
20-09-2014 413328
19-04-2014 970358
09-06-2012 46687
17-03-2012 49662
03-12-2011 68129
23-10-2010 81091
17-10-2009 37366

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
33 1 lần 97 1 lần 35 1 lần 85 1 lần 86 1 lần
28 1 lần 58 1 lần 87 1 lần 62 1 lần 29 1 lần
91 1 lần 66 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 2 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 2 lần 1 lần 2 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 2 lần 1 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 3 lần 2 lần 2 lần
9 2 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 8(3 lần) 2(2 lần) 3(2 lần) 6(2 lần) 9(2 lần) 5(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 4(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 8(2 lần) 6(2 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 9(1 lần) 1(1 lần) 0(0 lần) 4(0 lần)
Tổng 8(2 lần) 6(2 lần) 3(2 lần) 0(2 lần) 5(1 lần) 2(1 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 7(0 lần) 9(0 lần)
Các giải đặc biệt ngày 27/09 hàng năm
Năm 2014 27-09-2014 451080
Backtotop