Thống kê đặc biết xổ số Khánh Hòa - Bảng đặc biệt XSKH

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
28 15 05 79
71 73 26 44

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 65

Ngày 28-02-2021 344865
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
02-12-2020 597765
12-08-2020 484465
01-01-2020 279765
18-12-2019 459465
26-12-2018 181665
03-01-2018 964265
06-08-2017 385965
20-11-2016 23465
04-09-2016 74765
27-03-2016 962065
03-01-2016 625965
04-01-2015 849565
04-05-2014 439365
12-02-2014 260865
19-01-2014 678265
16-01-2013 095465
27-07-2011 25165
13-01-2010 99765
30-09-2009 14265
22-04-2009 92065
01-03-2009 13265
Ngày Giải đặc biệt
06-12-2020 523628
16-08-2020 963227
05-01-2020 417146
22-12-2019 086136
30-12-2018 756678
07-01-2018 633608
09-08-2017 820470
23-11-2016 84709
07-09-2016 01210
30-03-2016 953599
06-01-2016 121676
07-01-2015 872615
07-05-2014 152928
16-02-2014 772077
22-01-2014 357944
20-01-2013 053826
31-07-2011 30773
17-01-2010 04871
04-10-2009 27279
26-04-2009 05405
04-03-2009 53733

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 65

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
28 2 lần 15 1 lần 05 1 lần 79 1 lần 71 1 lần
73 1 lần 26 1 lần 44 1 lần 77 1 lần 76 1 lần
27 1 lần 99 1 lần 10 1 lần 09 1 lần 70 1 lần
08 1 lần 78 1 lần 36 1 lần 46 1 lần 33 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 2 lần 4 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 4 lần 0 lần 0 lần
3 2 lần 2 lần 1 lần
4 2 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 2 lần 2 lần
6 0 lần 4 lần 3 lần
7 7 lần 2 lần 1 lần
8 0 lần 4 lần 5 lần
9 1 lần 3 lần 3 lần

Thống kê chạm

Đầu 7(7 lần) 2(4 lần) 0(3 lần) 1(2 lần) 3(2 lần) 4(2 lần) 9(1 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 6(4 lần) 8(4 lần) 9(3 lần) 7(2 lần) 0(2 lần) 3(2 lần) 5(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 2(0 lần)
Tổng 8(5 lần) 0(4 lần) 6(3 lần) 9(3 lần) 5(2 lần) 7(1 lần) 3(1 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 2(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 65 vào ngày trước đó

ngày 28-02-2021 344865
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
06-08-2017 385965
20-11-2016 23465
04-09-2016 74765
27-03-2016 962065
03-01-2016 625965
04-01-2015 849565
04-05-2014 439365
19-01-2014 678265
01-03-2009 13265
Ngày Giải đặc biệt
09-08-2017 820470
23-11-2016 84709
07-09-2016 01210
30-03-2016 953599
06-01-2016 121676
07-01-2015 872615
07-05-2014 152928
22-01-2014 357944
04-03-2009 53733
Các giải đặc biệt ngày 03/03 hàng năm
Năm 2019 03-03-2019 957646
Năm 2013 03-03-2013 506005
Năm 2010 03-03-2010 32991
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner