Thống kê đặc biết xổ số Ninh Thuận - Bảng đặc biệt XSNT

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
88 26 60 58
92 54

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 44

Ngày 18-09-2020 517744
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
05-04-2019 390844
23-11-2018 832244
24-05-2013 674944
22-10-2010 50144
17-09-2010 01744
10-04-2009 42444
Ngày Giải đặc biệt
12-04-2019 740688
30-11-2018 255126
31-05-2013 541560
29-10-2010 94658
24-09-2010 52992
17-04-2009 55054

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 44

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
88 1 lần 26 1 lần 60 1 lần 58 1 lần 92 1 lần
54 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 2 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 2 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 5(2 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 8(2 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 5(0 lần) 9(0 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 7(0 lần)
Tổng 6(2 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 2(0 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 44 vào ngày trước đó

ngày 18-09-2020 517744
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
05-04-2019 390844
23-11-2018 832244
24-05-2013 674944
22-10-2010 50144
17-09-2010 01744
10-04-2009 42444
Ngày Giải đặc biệt
12-04-2019 740688
30-11-2018 255126
31-05-2013 541560
29-10-2010 94658
24-09-2010 52992
17-04-2009 55054
Các giải đặc biệt ngày 19/09 hàng năm
Năm 2014 19-09-2014 942138
Backtotop