Thống kê đặc biết xổ số Quảng Trị - Bảng đặc biệt XSQT

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
94 46 90 20
77 37 98 19

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00

Ngày 17-09-2020 659400
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
02-01-2020 623700
20-09-2018 453400
13-04-2017 820800
12-11-2015 017800
01-08-2013 001200
05-07-2012 78700
03-05-2012 50200
21-01-2010 12300
29-01-2009 60800
Ngày Giải đặc biệt
09-01-2020 992094
27-09-2018 005246
20-04-2017 354190
19-11-2015 134220
08-08-2013 102077
12-07-2012 56237
10-05-2012 72498
28-01-2010 96419
05-02-2009 11014

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
94 1 lần 46 1 lần 90 1 lần 20 1 lần 77 1 lần
37 1 lần 98 1 lần 19 1 lần 14 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 2 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 2 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 3 lần 1 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(3 lần) 1(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 0(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 4(2 lần) 7(2 lần) 0(2 lần) 9(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 5(0 lần)
Tổng 0(3 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 5(1 lần) 6(0 lần) 8(0 lần) 1(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 00 vào ngày trước đó

ngày 17-09-2020 659400
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
02-01-2020 623700
20-09-2018 453400
13-04-2017 820800
12-11-2015 017800
01-08-2013 001200
05-07-2012 78700
03-05-2012 50200
21-01-2010 12300
29-01-2009 60800
Ngày Giải đặc biệt
09-01-2020 992094
27-09-2018 005246
20-04-2017 354190
19-11-2015 134220
08-08-2013 102077
12-07-2012 56237
10-05-2012 72498
28-01-2010 96419
05-02-2009 11014
Các giải đặc biệt ngày 18/09 hàng năm
Năm 2014 18-09-2014 346115
Backtotop