Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 25/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-11-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
12-11-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
05-11-2020 0 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
29-10-2020 4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
22-10-2020 4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
15-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
08-10-2020 2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
01-10-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
24-09-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
17-09-2020 4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
10-09-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
Tổng 24 lần18 lần9 lần17 lần27 lần20 lần25 lần18 lần23 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 25-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-11-2020 5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
12-11-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
05-11-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
29-10-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
22-10-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
15-10-2020 3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
08-10-2020 2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
01-10-2020 2 lần0 lần4 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
24-09-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
17-09-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
10-09-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 24 lần16 lần23 lần17 lần22 lần15 lần22 lần23 lần19 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-11-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
12-11-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
05-11-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần5 lần3 lần
29-10-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
22-10-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
15-10-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần
08-10-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần6 lần
01-10-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
24-09-2020 3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
17-09-2020 0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
10-09-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
Tổng 17 lần16 lần25 lần11 lần23 lần19 lần18 lần23 lần17 lần29 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner