Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 19/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-09-2020 4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
10-09-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
03-09-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
27-08-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
20-08-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
13-08-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
06-08-2020 2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
30-07-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
23-07-2020 2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
16-07-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
09-07-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 24 lần23 lần12 lần24 lần22 lần16 lần21 lần18 lần16 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 19-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-09-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
10-09-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
03-09-2020 0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần2 lần
27-08-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
20-08-2020 1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
13-08-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
06-08-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
30-07-2020 4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
23-07-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
16-07-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
09-07-2020 1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 19 lần15 lần19 lần22 lần21 lần13 lần21 lần23 lần23 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-09-2020 0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
10-09-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
03-09-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
27-08-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
20-08-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
13-08-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
06-08-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
30-07-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
23-07-2020 2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
16-07-2020 2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
09-07-2020 2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng 16 lần22 lần28 lần16 lần12 lần18 lần22 lần21 lần18 lần25 lần
Backtotop