Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 02/03/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-02-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
18-02-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
11-02-2021 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
04-02-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
28-01-2021 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
21-01-2021 1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
14-01-2021 2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
07-01-2021 1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
31-12-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
24-12-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 19 lần24 lần22 lần16 lần16 lần19 lần15 lần17 lần19 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 02-03-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-02-2021 2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
18-02-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
11-02-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
04-02-2021 0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
28-01-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
21-01-2021 5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
14-01-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
07-01-2021 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
31-12-2020 1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
24-12-2020 3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần0 lần9 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 18 lần23 lần19 lần14 lần16 lần17 lần28 lần15 lần15 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-02-2021 1 lần1 lần0 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
18-02-2021 0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
11-02-2021 0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
04-02-2021 3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
28-01-2021 3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
21-01-2021 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
14-01-2021 3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
07-01-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
31-12-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
24-12-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 12 lần15 lần15 lần18 lần19 lần17 lần18 lần22 lần25 lần19 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner