Thống kê đầu đuôi XSBD - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Dương

Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 21/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-09-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
11-09-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần5 lần
04-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
28-08-2020 4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
21-08-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần
14-08-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
07-08-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần0 lần
31-07-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
24-07-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
17-07-2020 1 lần1 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần5 lần0 lần1 lần
10-07-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
Tổng 19 lần15 lần17 lần18 lần17 lần19 lần23 lần20 lần25 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 21-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-09-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần1 lần
11-09-2020 0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
04-09-2020 1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
28-08-2020 3 lần3 lần0 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
21-08-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
14-08-2020 4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
07-08-2020 5 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
31-07-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
24-07-2020 2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
17-07-2020 0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
10-07-2020 3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
Tổng 23 lần18 lần18 lần26 lần17 lần19 lần17 lần19 lần22 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-09-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
11-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
04-09-2020 0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
28-08-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
21-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
14-08-2020 4 lần4 lần0 lần3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
07-08-2020 2 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
31-07-2020 1 lần0 lần0 lần0 lần6 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
24-07-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
17-07-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần
10-07-2020 4 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 21 lần23 lần14 lần21 lần14 lần24 lần24 lần20 lần21 lần16 lần
Backtotop