Thống kê đầu đuôi XSBD - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Dương

Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 26/02/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-02-2021 0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
12-02-2021 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
05-02-2021 3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
29-01-2021 0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần
22-01-2021 2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
15-01-2021 4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
08-01-2021 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
01-01-2021 2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
25-12-2020 3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần1 lần2 lần
18-12-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 21 lần11 lần28 lần20 lần23 lần16 lần17 lần16 lần15 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 26-02-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-02-2021 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần
12-02-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
05-02-2021 1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần5 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
29-01-2021 4 lần4 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
22-01-2021 1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
15-01-2021 0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
08-01-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
01-01-2021 4 lần4 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần0 lần0 lần
25-12-2020 0 lần0 lần2 lần7 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
18-12-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 13 lần20 lần13 lần19 lần19 lần20 lần20 lần16 lần20 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-02-2021 5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
12-02-2021 3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
05-02-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
29-01-2021 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần5 lần2 lần0 lần0 lần
22-01-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
15-01-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
08-01-2021 3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
01-01-2021 1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
25-12-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
18-12-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 23 lần17 lần14 lần16 lần9 lần18 lần24 lần20 lần23 lần16 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner