Thống kê đầu đuôi XSBD - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Dương

Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 28/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-11-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
20-11-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
13-11-2020 0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
06-11-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần
30-10-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
23-10-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần3 lần0 lần
16-10-2020 0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
09-10-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
02-10-2020 2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
25-09-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
18-09-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 18 lần22 lần18 lần23 lần16 lần20 lần21 lần17 lần22 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 28-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-11-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
20-11-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
13-11-2020 2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần0 lần0 lần3 lần5 lần3 lần
06-11-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
30-10-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
23-10-2020 3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
16-10-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
09-10-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
02-10-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
25-09-2020 1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
18-09-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần1 lần
Tổng 19 lần25 lần15 lần14 lần24 lần19 lần16 lần22 lần22 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-11-2020 5 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-11-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
13-11-2020 4 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
06-11-2020 0 lần4 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
30-10-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
23-10-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
16-10-2020 0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần6 lần0 lần1 lần
09-10-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
02-10-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
25-09-2020 0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần5 lần1 lần
18-09-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần23 lần22 lần11 lần18 lần18 lần23 lần30 lần20 lần17 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner