Thống kê đầu đuôi XSBD - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Dương

Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 29/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-07-2021 1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
25-06-2021 4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
18-06-2021 5 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
11-06-2021 1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
04-06-2021 3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
28-05-2021 3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
21-05-2021 1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần5 lần
14-05-2021 1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
07-05-2021 5 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
30-04-2021 3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
Tổng 27 lần15 lần12 lần20 lần18 lần13 lần19 lần18 lần16 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 29-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-07-2021 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
25-06-2021 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
18-06-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
11-06-2021 0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
04-06-2021 1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
28-05-2021 3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần
21-05-2021 1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
14-05-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
07-05-2021 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
30-04-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 16 lần19 lần17 lần21 lần12 lần21 lần15 lần26 lần14 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-07-2021 1 lần0 lần6 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
25-06-2021 1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
18-06-2021 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
11-06-2021 2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
04-06-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
28-05-2021 3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
21-05-2021 1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần
14-05-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần0 lần1 lần
07-05-2021 1 lần6 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
30-04-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần6 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
Tổng 16 lần19 lần12 lần21 lần11 lần21 lần26 lần27 lần17 lần10 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner