Thống kê đầu đuôi XSBDI - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Định

Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 15/04/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08-04-2021 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
01-04-2021 2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần
25-03-2021 1 lần0 lần4 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
18-03-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần
11-03-2021 1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
04-03-2021 4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
25-02-2021 2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
18-02-2021 2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
11-02-2021 4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
04-02-2021 2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần
Tổng 21 lần14 lần16 lần22 lần19 lần24 lần19 lần14 lần24 lần7 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 15-04-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
08-04-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
01-04-2021 2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
25-03-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
18-03-2021 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
11-03-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
04-03-2021 0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần5 lần0 lần
25-02-2021 0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
18-02-2021 2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
11-02-2021 2 lần1 lần1 lần6 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
04-02-2021 4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 16 lần19 lần16 lần25 lần19 lần18 lần13 lần21 lần19 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
08-04-2021 0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
01-04-2021 1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
25-03-2021 4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
18-03-2021 3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
11-03-2021 0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
04-03-2021 0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
25-02-2021 0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
18-02-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
11-02-2021 4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần
04-02-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần21 lần17 lần16 lần18 lần20 lần17 lần23 lần16 lần16 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner