Thống kê đầu đuôi XSBDI - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Định

Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 25/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-07-2021 2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
15-07-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
08-07-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
01-07-2021 0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
24-06-2021 1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
17-06-2021 2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần5 lần0 lần4 lần0 lần
10-06-2021 0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
03-06-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
27-05-2021 3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
20-05-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 18 lần17 lần14 lần18 lần20 lần22 lần24 lần13 lần21 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 25-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-07-2021 4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
15-07-2021 2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần1 lần
08-07-2021 1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
01-07-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
24-06-2021 2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
17-06-2021 1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
10-06-2021 0 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
03-06-2021 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
27-05-2021 2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
20-05-2021 2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
Tổng 17 lần13 lần21 lần24 lần16 lần17 lần20 lần17 lần17 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-07-2021 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần4 lần
15-07-2021 2 lần1 lần1 lần4 lần6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
08-07-2021 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần5 lần0 lần0 lần2 lần
01-07-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
24-06-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
17-06-2021 6 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
10-06-2021 0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần
03-06-2021 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
27-05-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
20-05-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 20 lần17 lần13 lần18 lần23 lần16 lần20 lần17 lần20 lần16 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner