Thống kê đầu đuôi XSBDI - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Định

Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 27/01/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-01-2021 5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
14-01-2021 3 lần6 lần0 lần0 lần0 lần2 lần0 lần6 lần0 lần1 lần
07-01-2021 1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
31-12-2020 1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
24-12-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
17-12-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
10-12-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
03-12-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
26-11-2020 3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
19-11-2020 3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 24 lần27 lần9 lần19 lần19 lần14 lần12 lần23 lần20 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 27-01-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-01-2021 2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
14-01-2021 0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần
07-01-2021 2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
31-12-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần6 lần
24-12-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
17-12-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
10-12-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
03-12-2020 2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
26-11-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
19-11-2020 3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
Tổng 20 lần9 lần12 lần19 lần23 lần20 lần19 lần15 lần18 lần25 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-01-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
14-01-2021 0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần5 lần
07-01-2021 4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
31-12-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
24-12-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
17-12-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
10-12-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
03-12-2020 1 lần2 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
26-11-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
19-11-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 17 lần22 lần14 lần24 lần16 lần13 lần20 lần16 lần17 lần21 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner