Thống kê đầu đuôi XSBDI - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Định

Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 01/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-09-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
17-09-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần0 lần0 lần4 lần4 lần
10-09-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
03-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
27-08-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
20-08-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần8 lần1 lần2 lần
13-08-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
06-08-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
30-07-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
23-07-2020 2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
16-07-2020 0 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 14 lần20 lần27 lần15 lần20 lần16 lần21 lần24 lần18 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 01-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-09-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
17-09-2020 2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần6 lần0 lần0 lần1 lần
10-09-2020 0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
03-09-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
27-08-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
20-08-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
13-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
06-08-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
30-07-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
23-07-2020 5 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
16-07-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 20 lần19 lần26 lần21 lần14 lần13 lần32 lần15 lần19 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-09-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
17-09-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
10-09-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
03-09-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
27-08-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
20-08-2020 0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
13-08-2020 0 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
06-08-2020 1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
30-07-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
23-07-2020 2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
16-07-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 17 lần24 lần17 lần30 lần22 lần19 lần11 lần15 lần20 lần23 lần
Backtotop