Thống kê đầu đuôi XSBL - Bảng đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 20/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
08-09-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
01-09-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
25-08-2020 3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
18-08-2020 4 lần4 lần0 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
11-08-2020 4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
04-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
28-07-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
21-07-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
14-07-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
07-07-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 22 lần25 lần15 lần13 lần25 lần30 lần20 lần19 lần12 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 20-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-09-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
08-09-2020 2 lần0 lần1 lần7 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
01-09-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
25-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
18-08-2020 3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
11-08-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
04-08-2020 4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
28-07-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
21-07-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
14-07-2020 2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
07-07-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần6 lần0 lần2 lần0 lần
Tổng 24 lần19 lần12 lần30 lần22 lần22 lần28 lần12 lần13 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-09-2020 6 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần
08-09-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
01-09-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
25-08-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
18-08-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
11-08-2020 3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
04-08-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần4 lần0 lần
28-07-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
21-07-2020 1 lần0 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
14-07-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
07-07-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
Tổng 25 lần15 lần16 lần19 lần21 lần28 lần15 lần20 lần22 lần17 lần
Backtotop