Thống kê đầu đuôi XSBL - Bảng đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 01/08/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-07-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
29-06-2021 1 lần1 lần0 lần4 lần6 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
22-06-2021 2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
15-06-2021 1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
08-06-2021 5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
01-06-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
25-05-2021 0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần0 lần4 lần
18-05-2021 0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
11-05-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần
04-05-2021 1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 14 lần23 lần9 lần16 lần24 lần14 lần17 lần17 lần27 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 01-08-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-07-2021 3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
29-06-2021 1 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
22-06-2021 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
15-06-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
08-06-2021 4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
01-06-2021 0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
25-05-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
18-05-2021 4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
11-05-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
04-05-2021 2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 21 lần23 lần15 lần16 lần13 lần21 lần19 lần15 lần15 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-07-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
29-06-2021 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
22-06-2021 1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
15-06-2021 0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
08-06-2021 4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
01-06-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
25-05-2021 1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
18-05-2021 3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
11-05-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
04-05-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 17 lần20 lần17 lần24 lần18 lần28 lần17 lần10 lần13 lần16 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner