Thống kê đầu đuôi XSBL - Bảng đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 02/03/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-03-2021 2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần
23-02-2021 4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
16-02-2021 1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
09-02-2021 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
02-02-2021 1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
26-01-2021 4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
19-01-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
12-01-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
05-01-2021 0 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
29-12-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
Tổng 18 lần14 lần16 lần12 lần22 lần21 lần22 lần14 lần20 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 02-03-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-03-2021 1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
23-02-2021 3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
16-02-2021 0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
09-02-2021 2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần
02-02-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần6 lần0 lần
26-01-2021 1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
19-01-2021 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
12-01-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
05-01-2021 2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
29-12-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 15 lần17 lần14 lần19 lần15 lần25 lần21 lần21 lần21 lần12 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-03-2021 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần6 lần
23-02-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
16-02-2021 2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
09-02-2021 2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
02-02-2021 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
26-01-2021 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
19-01-2021 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
12-01-2021 7 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
05-01-2021 2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
29-12-2020 5 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 25 lần20 lần21 lần15 lần12 lần18 lần21 lần15 lần13 lần20 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner