Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 29/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08-07-2021 2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
01-07-2021 4 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
24-06-2021 0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
17-06-2021 1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
10-06-2021 4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
03-06-2021 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
27-05-2021 3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
20-05-2021 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
13-05-2021 2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
06-05-2021 0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
Tổng 18 lần16 lần15 lần21 lần19 lần18 lần16 lần20 lần17 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 29-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
08-07-2021 0 lần5 lần4 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
01-07-2021 2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
24-06-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
17-06-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
10-06-2021 3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
03-06-2021 2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
27-05-2021 0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
20-05-2021 3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
13-05-2021 1 lần3 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
06-05-2021 0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 13 lần19 lần27 lần23 lần19 lần11 lần20 lần17 lần10 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
08-07-2021 2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
01-07-2021 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
24-06-2021 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
17-06-2021 2 lần0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
10-06-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
03-06-2021 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
27-05-2021 3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần
20-05-2021 2 lần5 lần3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần
13-05-2021 1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
06-05-2021 0 lần5 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 18 lần26 lần18 lần16 lần13 lần25 lần16 lần17 lần13 lần18 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner