Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 04/12/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-12-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
26-11-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
19-11-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
12-11-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
05-11-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
29-10-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
22-10-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
15-10-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
08-10-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
01-10-2020 4 lần0 lần0 lần0 lần3 lần5 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
24-09-2020 0 lần1 lần0 lần5 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
Tổng 20 lần13 lần15 lần16 lần22 lần21 lần22 lần21 lần28 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 04-12-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-12-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
26-11-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
19-11-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
12-11-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
05-11-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
29-10-2020 6 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
22-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
15-10-2020 3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
08-10-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
01-10-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần
24-09-2020 0 lần1 lần0 lần4 lần0 lần0 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
Tổng 19 lần21 lần15 lần25 lần24 lần14 lần25 lần17 lần15 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-12-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
26-11-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
19-11-2020 2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
12-11-2020 1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
05-11-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần6 lần1 lần1 lần1 lần
29-10-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
22-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
15-10-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần7 lần1 lần0 lần1 lần
08-10-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
01-10-2020 1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
24-09-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 15 lần11 lần26 lần16 lần26 lần21 lần29 lần17 lần21 lần16 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner