Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 22/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-09-2020 7 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
10-09-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
03-09-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
27-08-2020 1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
20-08-2020 1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
13-08-2020 0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
30-07-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần5 lần
23-07-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
16-07-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
09-07-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần9 lần1 lần1 lần
Tổng 23 lần22 lần18 lần15 lần13 lần24 lần20 lần23 lần22 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 22-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-09-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
10-09-2020 2 lần0 lần0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
03-09-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
27-08-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
20-08-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
13-08-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
06-08-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
30-07-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
23-07-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
16-07-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần5 lần
09-07-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 14 lần17 lần19 lần22 lần23 lần20 lần18 lần22 lần19 lần24 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-09-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
10-09-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
03-09-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần5 lần1 lần
27-08-2020 1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
20-08-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
13-08-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
06-08-2020 2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
30-07-2020 3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần
23-07-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
16-07-2020 0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
09-07-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
Tổng 15 lần19 lần25 lần16 lần22 lần21 lần23 lần19 lần16 lần22 lần
Backtotop