Thống kê đầu đuôi XSBTR - Bảng đầu đuôi xổ số Bến Tre

Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 19/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
08-09-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần
01-09-2020 0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
25-08-2020 3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
18-08-2020 1 lần0 lần0 lần6 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
11-08-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần6 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
04-08-2020 2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
28-07-2020 1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
21-07-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần8 lần2 lần0 lần0 lần
14-07-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
07-07-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
Tổng 18 lần19 lần24 lần22 lần23 lần18 lần21 lần16 lần22 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 19-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-09-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
08-09-2020 5 lần0 lần0 lần0 lần5 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
01-09-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
25-08-2020 1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
18-08-2020 4 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
11-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
04-08-2020 2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
28-07-2020 3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
21-07-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
14-07-2020 3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
07-07-2020 3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 24 lần14 lần25 lần18 lần22 lần17 lần14 lần20 lần21 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-09-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
08-09-2020 0 lần0 lần5 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
01-09-2020 1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
25-08-2020 5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
18-08-2020 3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
11-08-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
04-08-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
28-07-2020 2 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
21-07-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
14-07-2020 4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
07-07-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 21 lần24 lần22 lần24 lần29 lần12 lần15 lần15 lần21 lần15 lần
Backtotop