Thống kê đầu đuôi XSBTR - Bảng đầu đuôi xổ số Bến Tre

Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 29/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-07-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
29-06-2021 0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
22-06-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
15-06-2021 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
08-06-2021 3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần4 lần
01-06-2021 2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
25-05-2021 3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
18-05-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
11-05-2021 1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
04-05-2021 0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 15 lần20 lần19 lần19 lần20 lần23 lần8 lần19 lần19 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 29-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-07-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
29-06-2021 5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
22-06-2021 1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần
15-06-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
08-06-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
01-06-2021 1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
25-05-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần5 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
18-05-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
11-05-2021 1 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
04-05-2021 5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 20 lần18 lần17 lần18 lần16 lần23 lần13 lần17 lần17 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-07-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
29-06-2021 4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
22-06-2021 2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
15-06-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
08-06-2021 0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
01-06-2021 1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
25-05-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
18-05-2021 0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
11-05-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần
04-05-2021 0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 13 lần17 lần20 lần18 lần19 lần21 lần16 lần16 lần18 lần22 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner