Thống kê đầu đuôi XSBTR - Bảng đầu đuôi xổ số Bến Tre

Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 25/02/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-02-2021 1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
16-02-2021 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
09-02-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
02-02-2021 2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
26-01-2021 1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
19-01-2021 2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
12-01-2021 3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
05-01-2021 3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
29-12-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
22-12-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 18 lần15 lần16 lần22 lần21 lần18 lần12 lần15 lần25 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 25-02-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-02-2021 4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
16-02-2021 2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần1 lần1 lần
09-02-2021 1 lần1 lần0 lần4 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần4 lần
02-02-2021 2 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
26-01-2021 2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
19-01-2021 1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
12-01-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
05-01-2021 3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
29-12-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
22-12-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 19 lần21 lần16 lần25 lần12 lần23 lần16 lần17 lần11 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-02-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
16-02-2021 0 lần2 lần4 lần0 lần0 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
09-02-2021 1 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
02-02-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
26-01-2021 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
19-01-2021 3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
12-01-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần
05-01-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
29-12-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
22-12-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 21 lần15 lần17 lần16 lần15 lần20 lần21 lần14 lần20 lần21 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner