Thống kê đầu đuôi XSDL - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Lạt

Thống kê đầu loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 01/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-09-2020 3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
20-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
13-09-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
06-09-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
30-08-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
23-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
16-08-2020 4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
09-08-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
02-08-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
26-07-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
19-07-2020 4 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần6 lần
Tổng 25 lần18 lần15 lần13 lần25 lần26 lần23 lần16 lần15 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 01-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-09-2020 2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
20-09-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
13-09-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
06-09-2020 2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
30-08-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
23-08-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
16-08-2020 1 lần0 lần6 lần2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
09-08-2020 5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
02-08-2020 3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
26-07-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
19-07-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 23 lần17 lần27 lần23 lần17 lần19 lần16 lần21 lần19 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-09-2020 0 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
20-09-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
13-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
06-09-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
30-08-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
23-08-2020 3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
16-08-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
09-08-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
02-08-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
26-07-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
19-07-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 19 lần20 lần16 lần28 lần23 lần22 lần18 lần13 lần21 lần18 lần
Backtotop