Thống kê đầu đuôi XSDL - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Lạt

Thống kê đầu loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 22/01/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-01-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
10-01-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
03-01-2021 0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần1 lần
27-12-2020 2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
20-12-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần6 lần2 lần0 lần
13-12-2020 1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
06-12-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
29-11-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
22-11-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
15-11-2020 0 lần1 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 12 lần20 lần20 lần21 lần18 lần13 lần19 lần23 lần22 lần12 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 22-01-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-01-2021 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
10-01-2021 2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
03-01-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
27-12-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
20-12-2020 3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
13-12-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
06-12-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
29-11-2020 3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần0 lần
22-11-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
15-11-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 19 lần17 lần21 lần26 lần15 lần15 lần19 lần16 lần21 lần11 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-01-2021 1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
10-01-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
03-01-2021 3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
27-12-2020 2 lần6 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
20-12-2020 4 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
13-12-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
06-12-2020 6 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
29-11-2020 1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
22-11-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
15-11-2020 1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 24 lần23 lần19 lần22 lần15 lần21 lần16 lần16 lần12 lần12 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner