Thống kê đầu đuôi XSDLK - Bảng đầu đuôi xổ số Đắc Lắc

Thống kê đầu loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 10 lần từ 28/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-11-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
17-11-2020 5 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
10-11-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
03-11-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
27-10-2020 0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
20-10-2020 0 lần1 lần4 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
13-10-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
06-10-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
29-09-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
22-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
15-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 20 lần14 lần21 lần19 lần21 lần18 lần18 lần22 lần21 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 10 lần từ 28-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-11-2020 2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
17-11-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
10-11-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
03-11-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
27-10-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
20-10-2020 4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
13-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
06-10-2020 1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần0 lần
29-09-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
22-09-2020 4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
15-09-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 24 lần16 lần21 lần19 lần12 lần28 lần14 lần19 lần23 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-11-2020 5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
17-11-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
10-11-2020 5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
03-11-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
27-10-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
20-10-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
13-10-2020 0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
06-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
29-09-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
22-09-2020 2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
15-09-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần0 lần5 lần0 lần1 lần
Tổng 21 lần18 lần19 lần17 lần18 lần25 lần18 lần27 lần21 lần14 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner