Thống kê đầu đuôi XSDLK - Bảng đầu đuôi xổ số Đắc Lắc

Thống kê đầu loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 10 lần từ 20/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
08-09-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
01-09-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
25-08-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
18-08-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
11-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần
04-08-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
28-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
21-07-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần3 lần
14-07-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
07-07-2020 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 16 lần17 lần17 lần21 lần24 lần16 lần22 lần22 lần23 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 10 lần từ 20-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-09-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
08-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
01-09-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
25-08-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
18-08-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
11-08-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
04-08-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
28-07-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
21-07-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
14-07-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
07-07-2020 0 lần0 lần5 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 14 lần21 lần18 lần17 lần17 lần25 lần24 lần20 lần22 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-09-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần0 lần5 lần0 lần1 lần
08-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
01-09-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
25-08-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
18-08-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
11-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
04-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
28-07-2020 2 lần5 lần5 lần1 lần0 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần
21-07-2020 2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
14-07-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
07-07-2020 1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
Tổng 19 lần27 lần19 lần19 lần14 lần26 lần11 lần27 lần16 lần20 lần
Backtotop