Thống kê đầu đuôi XSDN - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Nai

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 01/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-09-2020 1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
23-09-2020 1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
16-09-2020 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
09-09-2020 1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
02-09-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
26-08-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
19-08-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
12-08-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
05-08-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
29-07-2020 2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
22-07-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 18 lần25 lần18 lần23 lần23 lần25 lần18 lần17 lần15 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 01-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần5 lần3 lần3 lần
23-09-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
16-09-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần
09-09-2020 1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
02-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
26-08-2020 0 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần6 lần
19-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
12-08-2020 3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
05-08-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
29-07-2020 3 lần4 lần0 lần0 lần0 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần
22-07-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
Tổng 18 lần25 lần14 lần14 lần18 lần15 lần20 lần32 lần16 lần26 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-09-2020 1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
23-09-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
16-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần5 lần1 lần
09-09-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
02-09-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
26-08-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
19-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
12-08-2020 1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
05-08-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
29-07-2020 1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
22-07-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
Tổng 15 lần20 lần22 lần23 lần18 lần14 lần22 lần21 lần25 lần18 lần
Backtotop