Thống kê đầu đuôi XSDN - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Nai

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 15/04/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-04-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
07-04-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
31-03-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
24-03-2021 1 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
17-03-2021 3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
10-03-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
03-03-2021 1 lần0 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
24-02-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
17-02-2021 1 lần2 lần6 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
10-02-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 16 lần16 lần19 lần13 lần20 lần16 lần19 lần22 lần23 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 15-04-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-04-2021 1 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
07-04-2021 3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
31-03-2021 2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
24-03-2021 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
17-03-2021 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
10-03-2021 3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
03-03-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
24-02-2021 0 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
17-02-2021 0 lần1 lần1 lần6 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
10-02-2021 2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
Tổng 16 lần25 lần12 lần24 lần19 lần14 lần15 lần18 lần18 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-04-2021 0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
07-04-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
31-03-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
24-03-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
17-03-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
10-03-2021 2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần0 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
03-03-2021 0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
24-02-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
17-02-2021 2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
10-02-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
Tổng 13 lần17 lần20 lần16 lần20 lần24 lần18 lần10 lần24 lần18 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner