Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 29/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-07-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần
21-07-2021 0 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
17-07-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
14-07-2021 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
10-07-2021 0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
07-07-2021 3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
03-07-2021 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
30-06-2021 0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
26-06-2021 1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
23-06-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 9 lần11 lần20 lần23 lần23 lần21 lần21 lần20 lần17 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 29-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-07-2021 1 lần2 lần6 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
21-07-2021 2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
17-07-2021 1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
14-07-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-07-2021 0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
07-07-2021 1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
03-07-2021 4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
30-06-2021 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
26-06-2021 2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
23-06-2021 0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 14 lần15 lần14 lần20 lần26 lần18 lần19 lần24 lần14 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-07-2021 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
21-07-2021 3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
17-07-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
14-07-2021 1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
10-07-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
07-07-2021 1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
03-07-2021 5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
30-06-2021 1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
26-06-2021 1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
23-06-2021 3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần
Tổng 22 lần20 lần24 lần23 lần15 lần16 lần8 lần17 lần20 lần15 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner