Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 25/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-11-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
18-11-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
14-11-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
11-11-2020 3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
07-11-2020 2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
04-11-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần6 lần2 lần
31-10-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
28-10-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần6 lần
24-10-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
21-10-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
17-10-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 20 lần25 lần13 lần21 lần11 lần10 lần30 lần21 lần25 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 25-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-11-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
18-11-2020 0 lần0 lần0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
14-11-2020 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
11-11-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
07-11-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
04-11-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
31-10-2020 2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần6 lần1 lần
28-10-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
24-10-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
21-10-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần6 lần
17-10-2020 5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 21 lần17 lần21 lần15 lần20 lần18 lần15 lần17 lần27 lần27 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-11-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
18-11-2020 0 lần1 lần0 lần5 lần1 lần0 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
14-11-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
11-11-2020 1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần
07-11-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
04-11-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
31-10-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần6 lần2 lần
28-10-2020 1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần7 lần2 lần
24-10-2020 2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
21-10-2020 2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
17-10-2020 2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 12 lần28 lần10 lần20 lần20 lần18 lần11 lần26 lần28 lần25 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner