Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 25/02/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-02-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
20-02-2021 3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
17-02-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
13-02-2021 3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
10-02-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
06-02-2021 3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
03-02-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
30-01-2021 2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
27-01-2021 2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
23-01-2021 0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 21 lần16 lần18 lần12 lần23 lần18 lần15 lần18 lần17 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 25-02-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-02-2021 1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần0 lần
20-02-2021 1 lần1 lần6 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
17-02-2021 2 lần0 lần4 lần1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-02-2021 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
10-02-2021 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
06-02-2021 4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
03-02-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
30-01-2021 4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
27-01-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
23-01-2021 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 19 lần14 lần26 lần19 lần16 lần16 lần16 lần22 lần22 lần10 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-02-2021 0 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
20-02-2021 4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
17-02-2021 2 lần1 lần1 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
13-02-2021 2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần
10-02-2021 1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
06-02-2021 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
03-02-2021 6 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
30-01-2021 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
27-01-2021 1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
23-01-2021 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 21 lần15 lần21 lần18 lần17 lần18 lần23 lần17 lần13 lần17 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner