Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 06/06/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-06-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần4 lần
03-06-2020 1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
30-05-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
27-05-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
23-05-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
20-05-2020 0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
16-05-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
13-05-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
09-05-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
06-05-2020 4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
02-05-2020 3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
Tổng 22 lần19 lần19 lần12 lần15 lần20 lần26 lần18 lần23 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 06-06-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-06-2020 3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
03-06-2020 6 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
30-05-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
27-05-2020 1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần6 lần2 lần
23-05-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
20-05-2020 3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần4 lần0 lần1 lần
16-05-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
13-05-2020 1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
09-05-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
06-05-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
02-05-2020 0 lần0 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 21 lần10 lần26 lần18 lần24 lần12 lần23 lần25 lần23 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-06-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
03-06-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
30-05-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
27-05-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
23-05-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
20-05-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
16-05-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
13-05-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
09-05-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần
06-05-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
02-05-2020 1 lần3 lần6 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 24 lần18 lần19 lần17 lần22 lần19 lần19 lần17 lần22 lần21 lần
Backtotop
https://qc.vic.win?utm_source=ketqua247.com&utm_medium=M_Catfish_728x90&utm_campaign=CPD&utm_content=Home&a=VIC_CPD_XS