Thống kê đầu đuôi XSDNO - Bảng đầu đuôi xổ số Đắk Nông

Thống kê đầu loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 27/01/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-01-2021 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
16-01-2021 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần7 lần1 lần
09-01-2021 1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
02-01-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
26-12-2020 1 lần5 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
19-12-2020 3 lần2 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12-12-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
05-12-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần5 lần
28-11-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
21-11-2020 1 lần3 lần6 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 16 lần23 lần27 lần23 lần15 lần18 lần12 lần13 lần13 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 27-01-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-01-2021 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
16-01-2021 4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
09-01-2021 3 lần1 lần4 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
02-01-2021 0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
26-12-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
19-12-2020 0 lần7 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
12-12-2020 5 lần1 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
05-12-2020 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần0 lần
28-11-2020 1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
21-11-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 18 lần23 lần15 lần14 lần24 lần18 lần20 lần17 lần15 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-01-2021 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
16-01-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
09-01-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần6 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
02-01-2021 4 lần5 lần0 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần
26-12-2020 4 lần1 lần0 lần0 lần0 lần0 lần2 lần5 lần5 lần1 lần
19-12-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
12-12-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
05-12-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
28-11-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
21-11-2020 3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 22 lần17 lần18 lần14 lần14 lần20 lần23 lần20 lần20 lần12 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner