Thống kê đầu đuôi XSDNO - Bảng đầu đuôi xổ số Đắk Nông

Thống kê đầu loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 01/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-09-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
19-09-2020 0 lần4 lần1 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
12-09-2020 3 lần5 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
05-09-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần6 lần3 lần0 lần0 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
22-08-2020 2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
15-08-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
08-08-2020 3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
01-08-2020 3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
25-07-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
18-07-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 22 lần22 lần20 lần18 lần12 lần22 lần21 lần22 lần20 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 01-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-09-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
19-09-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
12-09-2020 1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
05-09-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
29-08-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
22-08-2020 2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
15-08-2020 3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
08-08-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
01-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
25-07-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
18-07-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 19 lần25 lần22 lần17 lần27 lần21 lần19 lần19 lần13 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-09-2020 3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
19-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần
12-09-2020 1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
05-09-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
29-08-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
22-08-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
15-08-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
08-08-2020 1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
01-08-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
25-07-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
18-07-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 16 lần24 lần13 lần21 lần17 lần25 lần18 lần17 lần23 lần24 lần
Backtotop