Thống kê đầu đuôi XSDT - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Tháp

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 20/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-09-2020 0 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
07-09-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
31-08-2020 0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần
24-08-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
17-08-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
10-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
03-08-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
27-07-2020 1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
20-07-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
13-07-2020 2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
06-07-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 15 lần19 lần20 lần18 lần23 lần14 lần16 lần23 lần25 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 20-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-09-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
07-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
31-08-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần6 lần
24-08-2020 2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
17-08-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần3 lần1 lần0 lần
10-08-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
03-08-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
27-07-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
20-07-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
13-07-2020 1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
06-07-2020 2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 17 lần23 lần25 lần19 lần12 lần16 lần22 lần17 lần16 lần31 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-09-2020 2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
07-09-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
31-08-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
24-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
17-08-2020 4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
10-08-2020 3 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
03-08-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
27-07-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần5 lần0 lần2 lần
20-07-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
13-07-2020 1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
06-07-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
Tổng 28 lần24 lần16 lần21 lần15 lần15 lần21 lần23 lần23 lần12 lần
Backtotop