Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 06/06/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-06-2020 1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
29-05-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
22-05-2020 6 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
15-05-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
08-05-2020 0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
01-05-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
24-04-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
27-03-2020 2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
20-03-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần8 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
13-03-2020 1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
06-03-2020 1 lần0 lần2 lần0 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 21 lần19 lần26 lần21 lần18 lần24 lần19 lần16 lần20 lần14 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 06-06-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05-06-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
29-05-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
22-05-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
15-05-2020 1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
08-05-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
01-05-2020 4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
24-04-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
27-03-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
20-03-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
13-03-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
06-03-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 23 lần25 lần19 lần12 lần24 lần27 lần19 lần16 lần17 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05-06-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần7 lần0 lần0 lần2 lần
29-05-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần6 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
22-05-2020 4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
15-05-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
08-05-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
01-05-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
24-04-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
27-03-2020 1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần3 lần2 lần
20-03-2020 2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-03-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
06-03-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 24 lần14 lần18 lần18 lần19 lần24 lần30 lần13 lần19 lần19 lần
Backtotop
Giải mã giấc mơ