Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 29/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-07-2021 3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
16-07-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
09-07-2021 1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
02-07-2021 1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần
25-06-2021 3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
18-06-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
11-06-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
04-06-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
28-05-2021 2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
21-05-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
Tổng 16 lần17 lần22 lần18 lần17 lần24 lần19 lần17 lần11 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 29-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-07-2021 1 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
16-07-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
09-07-2021 0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
02-07-2021 2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
25-06-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
18-06-2021 4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
11-06-2021 1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
04-06-2021 1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
28-05-2021 1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
21-05-2021 0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
Tổng 12 lần19 lần22 lần13 lần22 lần19 lần19 lần20 lần19 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-07-2021 4 lần0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
16-07-2021 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
09-07-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
02-07-2021 1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
25-06-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần
18-06-2021 0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
11-06-2021 3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
04-06-2021 0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
28-05-2021 0 lần2 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
21-05-2021 0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 11 lần16 lần17 lần18 lần20 lần20 lần15 lần23 lần24 lần16 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner