Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 28/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-11-2020 2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
20-11-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
13-11-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
06-11-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
30-10-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
23-10-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
16-10-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
09-10-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần2 lần2 lần
02-10-2020 0 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
25-09-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
18-09-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng 17 lần14 lần25 lần23 lần17 lần22 lần18 lần22 lần28 lần12 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 28-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-11-2020 0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
20-11-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
13-11-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
06-11-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
30-10-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23-10-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
16-10-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần6 lần1 lần1 lần
09-10-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
02-10-2020 0 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
25-09-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
18-09-2020 4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
Tổng 15 lần26 lần23 lần14 lần18 lần16 lần19 lần27 lần16 lần24 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-11-2020 3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
20-11-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
13-11-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
06-11-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
30-10-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
23-10-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
16-10-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
09-10-2020 4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
02-10-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
25-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần
18-09-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
Tổng 20 lần15 lần19 lần21 lần20 lần28 lần18 lần20 lần19 lần18 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner