Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 20/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-09-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
11-09-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
04-09-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần0 lần1 lần0 lần0 lần
28-08-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
21-08-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
14-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
07-08-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần5 lần0 lần1 lần
31-07-2020 0 lần5 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
24-07-2020 0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
17-07-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
10-07-2020 2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
Tổng 15 lần24 lần18 lần23 lần17 lần23 lần14 lần28 lần15 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 20-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-09-2020 4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
11-09-2020 3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
04-09-2020 4 lần1 lần0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
28-08-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
21-08-2020 1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
14-08-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
07-08-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
31-07-2020 1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
24-07-2020 1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
17-07-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
10-07-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 21 lần26 lần19 lần22 lần24 lần13 lần20 lần21 lần15 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-09-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
11-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
04-09-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
28-08-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
21-08-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần
14-08-2020 3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
07-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
31-07-2020 2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
24-07-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
17-07-2020 2 lần5 lần0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
10-07-2020 0 lần0 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
Tổng 18 lần21 lần22 lần15 lần23 lần21 lần19 lần19 lần22 lần18 lần
Backtotop