Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 01/03/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-02-2021 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
19-02-2021 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần5 lần
12-02-2021 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
05-02-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
29-01-2021 0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
22-01-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần
15-01-2021 3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
08-01-2021 3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
01-01-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần7 lần0 lần
25-12-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 18 lần17 lần13 lần16 lần20 lần13 lần18 lần21 lần26 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 01-03-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-02-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
19-02-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
12-02-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần
05-02-2021 1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
29-01-2021 3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần
22-01-2021 3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
15-01-2021 1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần2 lần
08-01-2021 0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
01-01-2021 2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
25-12-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần0 lần
Tổng 17 lần13 lần13 lần20 lần12 lần24 lần23 lần11 lần24 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-02-2021 3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần6 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
19-02-2021 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
12-02-2021 4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
05-02-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
29-01-2021 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
22-01-2021 1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
15-01-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
08-01-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
01-01-2021 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần0 lần0 lần1 lần
25-12-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 21 lần12 lần19 lần18 lần16 lần23 lần22 lần15 lần14 lần20 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner