Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 25/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-07-2021 3 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
26-06-2021 0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
19-06-2021 3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
12-06-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
05-06-2021 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
29-05-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
22-05-2021 1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
15-05-2021 1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
08-05-2021 3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
01-05-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
Tổng 18 lần21 lần19 lần21 lần13 lần22 lần20 lần17 lần14 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 25-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-07-2021 0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
26-06-2021 1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
19-06-2021 3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
12-06-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần4 lần
05-06-2021 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
29-05-2021 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
22-05-2021 1 lần1 lần2 lần7 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
15-05-2021 3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần5 lần
08-05-2021 2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
01-05-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
Tổng 16 lần15 lần17 lần27 lần15 lần23 lần7 lần22 lần17 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-07-2021 4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
26-06-2021 2 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
19-06-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
12-06-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần
05-06-2021 0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
29-05-2021 0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
22-05-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
15-05-2021 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
08-05-2021 2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
01-05-2021 2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 17 lần19 lần21 lần20 lần17 lần19 lần16 lần18 lần17 lần16 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner