Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 16/01/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09-01-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
02-01-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
26-12-2020 3 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
19-12-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
12-12-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
05-12-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
28-11-2020 0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
21-11-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
14-11-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
07-11-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 14 lần21 lần12 lần13 lần22 lần12 lần21 lần20 lần24 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 16-01-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
09-01-2021 1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
02-01-2021 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
26-12-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
19-12-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
12-12-2020 1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
05-12-2020 2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
28-11-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
21-11-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
14-11-2020 4 lần1 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
07-11-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 15 lần14 lần24 lần17 lần24 lần14 lần17 lần22 lần18 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
09-01-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
02-01-2021 4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
26-12-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
19-12-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
12-12-2020 0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
05-12-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
28-11-2020 0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
21-11-2020 6 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
14-11-2020 2 lần6 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
07-11-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 21 lần26 lần17 lần13 lần22 lần16 lần20 lần10 lần19 lần16 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner