Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 14/04/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10-04-2021 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
03-04-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
27-03-2021 0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần3 lần1 lần
20-03-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
13-03-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
06-03-2021 0 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
27-02-2021 2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
20-02-2021 3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
13-02-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
06-02-2021 2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 14 lần18 lần18 lần16 lần16 lần21 lần22 lần15 lần17 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 14-04-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
10-04-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
03-04-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
27-03-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
20-03-2021 3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
13-03-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
06-03-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
27-02-2021 1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
20-02-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
13-02-2021 2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
06-02-2021 4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
Tổng 21 lần16 lần22 lần19 lần13 lần18 lần20 lần18 lần13 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
10-04-2021 1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
03-04-2021 4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
27-03-2021 2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
20-03-2021 4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
13-03-2021 1 lần1 lần3 lần1 lần6 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
06-03-2021 1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần0 lần3 lần5 lần1 lần
27-02-2021 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
20-02-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
13-02-2021 0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
06-02-2021 0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 15 lần21 lần27 lần16 lần24 lần16 lần16 lần22 lần16 lần7 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner