Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 02/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-09-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
19-09-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
12-09-2020 3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
05-09-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
29-08-2020 1 lần3 lần1 lần6 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
22-08-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
15-08-2020 2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần5 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
08-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần
01-08-2020 0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
25-07-2020 0 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
18-07-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 17 lần25 lần12 lần28 lần18 lần28 lần15 lần21 lần18 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 02-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-09-2020 4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần4 lần
19-09-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần6 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
12-09-2020 3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
05-09-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
29-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
22-08-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần0 lần2 lần
15-08-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần6 lần1 lần1 lần2 lần
08-08-2020 3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
01-08-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
25-07-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
18-07-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 26 lần17 lần16 lần18 lần23 lần15 lần22 lần20 lần23 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-09-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
19-09-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12-09-2020 4 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
05-09-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần6 lần0 lần
22-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần
15-08-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
08-08-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
01-08-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
25-07-2020 3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
18-07-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần23 lần22 lần19 lần24 lần19 lần12 lần30 lần16 lần17 lần
Backtotop