Thống kê đầu đuôi XSKG - Bảng đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 02/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-09-2020 1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
20-09-2020 2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
13-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
06-09-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
30-08-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23-08-2020 3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
16-08-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
09-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
02-08-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
26-07-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
19-07-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 19 lần16 lần13 lần21 lần22 lần22 lần21 lần26 lần15 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 02-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-09-2020 5 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
20-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
13-09-2020 3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
06-09-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần0 lần4 lần
30-08-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
23-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
16-08-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần
09-08-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
02-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
26-07-2020 0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
19-07-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 22 lần16 lần19 lần20 lần23 lần21 lần17 lần21 lần16 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-09-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
20-09-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
13-09-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
06-09-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
30-08-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
23-08-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
16-08-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
09-08-2020 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
02-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
26-07-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
19-07-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 19 lần14 lần19 lần24 lần20 lần25 lần25 lần18 lần18 lần16 lần
Backtotop