Thống kê đầu đuôi XSKT - Bảng đầu đuôi xổ số Kon Tum

Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 28/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-11-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
15-11-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
08-11-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
01-11-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
25-10-2020 0 lần1 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
18-10-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
11-10-2020 3 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
04-10-2020 0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
27-09-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
20-09-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần
13-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
Tổng 19 lần19 lần21 lần18 lần19 lần14 lần30 lần22 lần19 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 28-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-11-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
15-11-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
08-11-2020 4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
01-11-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
25-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
18-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
11-10-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
04-10-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
27-09-2020 3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
20-09-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
13-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 22 lần16 lần21 lần12 lần21 lần21 lần23 lần22 lần22 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-11-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
15-11-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
08-11-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
01-11-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
25-10-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
18-10-2020 2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
11-10-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
04-10-2020 3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
27-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần
20-09-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
13-09-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 24 lần21 lần24 lần21 lần14 lần22 lần23 lần19 lần16 lần14 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner