Thống kê đầu đuôi XSKT - Bảng đầu đuôi xổ số Kon Tum

Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 25/02/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-02-2021 0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần6 lần
14-02-2021 1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần7 lần1 lần0 lần
07-02-2021 3 lần4 lần0 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
31-01-2021 0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
24-01-2021 2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
17-01-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
10-01-2021 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
03-01-2021 2 lần0 lần6 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
27-12-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
20-12-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần6 lần1 lần
Tổng 13 lần16 lần24 lần15 lần13 lần11 lần25 lần26 lần20 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 25-02-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-02-2021 4 lần2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
14-02-2021 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
07-02-2021 0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
31-01-2021 0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
24-01-2021 3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần
17-01-2021 1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
10-01-2021 4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
03-01-2021 3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
27-12-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
20-12-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần7 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 20 lần16 lần21 lần18 lần18 lần17 lần22 lần15 lần17 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-02-2021 0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
14-02-2021 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
07-02-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
31-01-2021 0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
24-01-2021 1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
17-01-2021 0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
10-01-2021 2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
03-01-2021 1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
27-12-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
20-12-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
Tổng 14 lần22 lần18 lần16 lần15 lần15 lần23 lần22 lần21 lần14 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner