Thống kê đầu đuôi XSKT - Bảng đầu đuôi xổ số Kon Tum

Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 20/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
06-09-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần
30-08-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
23-08-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
16-08-2020 3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
09-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
02-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
26-07-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
19-07-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
12-07-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
05-07-2020 3 lần0 lần5 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 20 lần21 lần25 lần19 lần18 lần16 lần18 lần15 lần25 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 20-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06-09-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
30-08-2020 1 lần4 lần0 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
23-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
16-08-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần6 lần1 lần0 lần
09-08-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
02-08-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
26-07-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
19-07-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
12-07-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
05-07-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 17 lần21 lần22 lần15 lần21 lần20 lần18 lần25 lần25 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13-09-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
06-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
30-08-2020 0 lần0 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
23-08-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
16-08-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
09-08-2020 3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần
02-08-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
26-07-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
19-07-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
12-07-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
05-07-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 20 lần20 lần12 lần16 lần30 lần21 lần15 lần19 lần20 lần25 lần
Backtotop