Thống kê đầu đuôi XSLA - Bảng đầu đuôi xổ số Long An

Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 25/02/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-02-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
13-02-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
06-02-2021 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
30-01-2021 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
23-01-2021 5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần5 lần
16-01-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
09-01-2021 3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
02-01-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
26-12-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
19-12-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
Tổng 19 lần12 lần15 lần18 lần20 lần12 lần19 lần24 lần18 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 25-02-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-02-2021 2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
13-02-2021 0 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
06-02-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
30-01-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
23-01-2021 1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
16-01-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
09-01-2021 1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
02-01-2021 1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
26-12-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
19-12-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 16 lần18 lần12 lần16 lần19 lần16 lần16 lần23 lần25 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-02-2021 0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
13-02-2021 3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
06-02-2021 0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
30-01-2021 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
23-01-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
16-01-2021 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
09-01-2021 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
02-01-2021 2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
26-12-2020 0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
19-12-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
Tổng 14 lần24 lần15 lần23 lần18 lần16 lần16 lần25 lần14 lần15 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner