Thống kê đầu đuôi XSLA - Bảng đầu đuôi xổ số Long An

Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 19/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12-09-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
05-09-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
29-08-2020 5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
22-08-2020 2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
15-08-2020 1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
08-08-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần
01-08-2020 3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
25-07-2020 6 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
18-07-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
11-07-2020 0 lần0 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
04-07-2020 3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 29 lần22 lần15 lần28 lần16 lần16 lần21 lần16 lần11 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 19-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
12-09-2020 3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
05-09-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
29-08-2020 2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
22-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
15-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
08-08-2020 1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần0 lần5 lần0 lần
01-08-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
25-07-2020 3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
18-07-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
11-07-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
04-07-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
Tổng 21 lần23 lần12 lần20 lần22 lần27 lần19 lần13 lần28 lần13 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
12-09-2020 0 lần0 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần1 lần
05-09-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
29-08-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
22-08-2020 1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần6 lần1 lần2 lần
15-08-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
08-08-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
01-08-2020 0 lần5 lần2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
25-07-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
18-07-2020 2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần4 lần
11-07-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
04-07-2020 0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
Tổng 17 lần18 lần19 lần29 lần14 lần20 lần16 lần29 lần14 lần22 lần
Backtotop