Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 14/04/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-04-2021 4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần5 lần
12-04-2021 0 lần6 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
11-04-2021 2 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
10-04-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
09-04-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
08-04-2021 4 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
07-04-2021 3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
06-04-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần8 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
05-04-2021 3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
04-04-2021 2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
Tổng 24 lần27 lần19 lần26 lần35 lần30 lần18 lần25 lần32 lần34 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 14-04-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-04-2021 4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
12-04-2021 2 lần0 lần6 lần0 lần1 lần3 lần6 lần2 lần2 lần5 lần
11-04-2021 5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
10-04-2021 1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần4 lần2 lần0 lần
09-04-2021 1 lần6 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
08-04-2021 4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
07-04-2021 4 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
06-04-2021 2 lần4 lần1 lần3 lần7 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
05-04-2021 2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
04-04-2021 1 lần5 lần1 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng 26 lần30 lần26 lần29 lần30 lần25 lần31 lần27 lần23 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13-04-2021 3 lần6 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
12-04-2021 3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần7 lần3 lần4 lần
11-04-2021 2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
10-04-2021 4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
09-04-2021 2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
08-04-2021 1 lần2 lần3 lần3 lần7 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
07-04-2021 4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần6 lần1 lần2 lần
06-04-2021 3 lần5 lần5 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
05-04-2021 3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
04-04-2021 4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
Tổng 29 lần29 lần27 lần22 lần27 lần20 lần31 lần31 lần28 lần26 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner