Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 25/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-07-2021 3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
23-07-2021 3 lần0 lần3 lần6 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
22-07-2021 2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
21-07-2021 3 lần2 lần0 lần6 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
20-07-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần
19-07-2021 2 lần2 lần3 lần7 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
18-07-2021 6 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
17-07-2021 1 lần3 lần0 lần4 lần10 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
16-07-2021 2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
15-07-2021 5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
Tổng 29 lần30 lần21 lần36 lần34 lần14 lần23 lần27 lần29 lần27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 25-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-07-2021 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
23-07-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
22-07-2021 6 lần2 lần0 lần6 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
21-07-2021 1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần4 lần1 lần
20-07-2021 3 lần4 lần8 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
19-07-2021 2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần6 lần
18-07-2021 2 lần2 lần4 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
17-07-2021 4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần4 lần4 lần
16-07-2021 4 lần2 lần4 lần0 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
15-07-2021 2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 28 lần20 lần36 lần31 lần22 lần21 lần36 lần26 lần25 lần25 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-07-2021 3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
23-07-2021 0 lần5 lần6 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
22-07-2021 3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
21-07-2021 3 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần6 lần
20-07-2021 5 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần7 lần
19-07-2021 4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
18-07-2021 2 lần3 lần4 lần7 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
17-07-2021 3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
16-07-2021 2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần3 lần
15-07-2021 1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần7 lần0 lần6 lần2 lần3 lần
Tổng 26 lần27 lần42 lần21 lần18 lần29 lần27 lần17 lần30 lần33 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner