Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 26/10/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-10-2021 1 lần1 lần6 lần3 lần3 lần7 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
24-10-2021 2 lần2 lần6 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
23-10-2021 2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
22-10-2021 4 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần7 lần5 lần1 lần1 lần
21-10-2021 2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
20-10-2021 1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
19-10-2021 4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
18-10-2021 4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
17-10-2021 3 lần6 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
16-10-2021 3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
Tổng 26 lần26 lần43 lần23 lần23 lần31 lần31 lần24 lần20 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 26-10-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-10-2021 2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
24-10-2021 3 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
23-10-2021 2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
22-10-2021 4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
21-10-2021 2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần6 lần7 lần2 lần
20-10-2021 2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
19-10-2021 4 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
18-10-2021 3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
17-10-2021 3 lần2 lần3 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
16-10-2021 3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần
Tổng 28 lần27 lần27 lần30 lần26 lần21 lần23 lần31 lần35 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-10-2021 4 lần0 lần1 lần7 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
24-10-2021 3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
23-10-2021 3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
22-10-2021 3 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần
21-10-2021 6 lần3 lần7 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
20-10-2021 4 lần7 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
19-10-2021 3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
18-10-2021 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần7 lần2 lần5 lần
17-10-2021 2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
16-10-2021 1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
Tổng 33 lần28 lần27 lần28 lần19 lần22 lần30 lần30 lần27 lần26 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner