Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 21/01/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-01-2021 3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
19-01-2021 2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
18-01-2021 4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
17-01-2021 4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần7 lần2 lần2 lần5 lần
16-01-2021 3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
15-01-2021 4 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
14-01-2021 3 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
13-01-2021 1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần
12-01-2021 5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần
11-01-2021 4 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 33 lần30 lần21 lần25 lần30 lần22 lần33 lần26 lần24 lần26 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 21-01-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-01-2021 5 lần7 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
19-01-2021 3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
18-01-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
17-01-2021 3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
16-01-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần6 lần1 lần
15-01-2021 3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
14-01-2021 7 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
13-01-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần6 lần
12-01-2021 1 lần7 lần6 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
11-01-2021 6 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần
Tổng 32 lần33 lần24 lần28 lần16 lần29 lần25 lần28 lần34 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-01-2021 5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
19-01-2021 3 lần4 lần6 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
18-01-2021 0 lần2 lần3 lần5 lần6 lần5 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
17-01-2021 4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
16-01-2021 4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
15-01-2021 3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
14-01-2021 3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
13-01-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
12-01-2021 4 lần6 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
11-01-2021 1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần7 lần0 lần
Tổng 28 lần28 lần28 lần27 lần31 lần24 lần26 lần24 lần35 lần19 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner