Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 07/06/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-06-2020 2 lần3 lần4 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
05-06-2020 5 lần2 lần5 lần5 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
04-06-2020 2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
03-06-2020 4 lần1 lần1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
02-06-2020 3 lần4 lần7 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
01-06-2020 3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
31-05-2020 0 lần1 lần2 lần5 lần7 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
30-05-2020 2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
29-05-2020 1 lần6 lần1 lần4 lần0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
28-05-2020 1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần6 lần3 lần
Tổng 23 lần29 lần30 lần36 lần32 lần26 lần26 lần23 lần25 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 07-06-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-06-2020 1 lần2 lần6 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
05-06-2020 4 lần2 lần4 lần5 lần0 lần0 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
04-06-2020 2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần
03-06-2020 5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
02-06-2020 3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần4 lần4 lần4 lần0 lần4 lần
01-06-2020 1 lần4 lần1 lần6 lần1 lần0 lần2 lần2 lần7 lần3 lần
31-05-2020 0 lần6 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
30-05-2020 5 lần2 lần6 lần0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
29-05-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần
28-05-2020 3 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 26 lần25 lần32 lần38 lần22 lần20 lần23 lần29 lần29 lần26 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-06-2020 5 lần1 lần0 lần2 lần5 lần5 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
05-06-2020 1 lần6 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần6 lần1 lần
04-06-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần
03-06-2020 1 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần5 lần4 lần
02-06-2020 1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
01-06-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
31-05-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần7 lần1 lần1 lần
30-05-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần0 lần6 lần5 lần
29-05-2020 4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
28-05-2020 2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
Tổng 21 lần25 lần23 lần25 lần35 lần28 lần22 lần21 lần35 lần35 lần
Backtotop
https://qc.vic.win?utm_source=ketqua247.com&utm_medium=M_Catfish_728x90&utm_campaign=CPD&utm_content=Home&a=VIC_CPD_XS