Thống kê đầu đuôi XSMT - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thống kê đầu loto xổ số Miền Trung trong vòng 10 lần từ 02/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
30-09-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
29-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần
28-09-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
27-09-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
26-09-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
25-09-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
24-09-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
23-09-2020 3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
22-09-2020 4 lần4 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 51 lần41 lần46 lần36 lần51 lần39 lần32 lần46 lần38 lần34 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Trung trong vòng 10 lần từ 02-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-10-2020 3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
30-09-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
29-09-2020 2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
28-09-2020 0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
27-09-2020 3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
26-09-2020 3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
25-09-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
24-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
23-09-2020 3 lần0 lần2 lần7 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
22-09-2020 1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 54 lần37 lần39 lần33 lần40 lần46 lần37 lần40 lần46 lần42 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-10-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
30-09-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
29-09-2020 1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
28-09-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
27-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần
26-09-2020 1 lần0 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
25-09-2020 3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
24-09-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
23-09-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
22-09-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 42 lần46 lần48 lần40 lần34 lần38 lần43 lần40 lần47 lần36 lần
Backtotop