Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 20/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-09-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
11-09-2020 4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
04-09-2020 4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
28-08-2020 2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
21-08-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
14-08-2020 0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
07-08-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
31-07-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
24-07-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
17-07-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
10-07-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 16 lần24 lần20 lần19 lần15 lần22 lần22 lần18 lần16 lần26 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 20-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-09-2020 0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
11-09-2020 1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
04-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
28-08-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
21-08-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
14-08-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
07-08-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
31-07-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
24-07-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần0 lần
17-07-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
10-07-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 19 lần21 lần21 lần21 lần20 lần16 lần18 lần17 lần23 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
11-09-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
04-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
28-08-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
21-08-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
14-08-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
07-08-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần0 lần6 lần3 lần1 lần
31-07-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
24-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
17-07-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
10-07-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần6 lần2 lần0 lần
Tổng 15 lần16 lần20 lần21 lần17 lần19 lần12 lần32 lần26 lần20 lần
Backtotop