Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 29/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-07-2021 0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
16-07-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
09-07-2021 5 lần2 lần4 lần4 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần
02-07-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
25-06-2021 2 lần1 lần3 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
18-06-2021 4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
11-06-2021 0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
04-06-2021 2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
28-05-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
21-05-2021 3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
Tổng 20 lần17 lần22 lần12 lần25 lần15 lần17 lần19 lần18 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 29-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-07-2021 4 lần1 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
16-07-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
09-07-2021 1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
02-07-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
25-06-2021 2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
18-06-2021 6 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
11-06-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
04-06-2021 4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
28-05-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần7 lần0 lần
21-05-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 24 lần22 lần18 lần16 lần17 lần17 lần17 lần13 lần24 lần12 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-07-2021 1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần3 lần
16-07-2021 0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
09-07-2021 2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
02-07-2021 0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
25-06-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
18-06-2021 3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
11-06-2021 3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
04-06-2021 0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
28-05-2021 1 lần0 lần5 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
21-05-2021 0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 12 lần16 lần18 lần14 lần21 lần24 lần13 lần21 lần24 lần17 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner