Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 25/02/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-02-2021 2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
12-02-2021 2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
05-02-2021 4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần
29-01-2021 2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-01-2021 1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
15-01-2021 0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
08-01-2021 5 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
01-01-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
25-12-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
18-12-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 19 lần12 lần16 lần25 lần18 lần19 lần15 lần22 lần17 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 25-02-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-02-2021 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
12-02-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
05-02-2021 4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
29-01-2021 1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
22-01-2021 2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
15-01-2021 3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
08-01-2021 2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
01-01-2021 3 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
25-12-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
18-12-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
Tổng 20 lần16 lần20 lần24 lần15 lần18 lần21 lần23 lần13 lần10 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-02-2021 0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
12-02-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
05-02-2021 3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
29-01-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22-01-2021 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
15-01-2021 1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
08-01-2021 0 lần1 lần6 lần4 lần0 lần0 lần1 lần0 lần1 lần5 lần
01-01-2021 1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
25-12-2020 2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
18-12-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 15 lần12 lần24 lần21 lần22 lần15 lần17 lần14 lần18 lần22 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner