Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 06/06/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-06-2020 1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
29-05-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
22-05-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
15-05-2020 1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
08-05-2020 0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
01-05-2020 1 lần6 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
24-04-2020 0 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
27-03-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
20-03-2020 4 lần3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
13-03-2020 2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
06-03-2020 2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 13 lần35 lần21 lần15 lần16 lần22 lần18 lần21 lần18 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 06-06-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05-06-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
29-05-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần
22-05-2020 1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
15-05-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
08-05-2020 0 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
01-05-2020 1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
24-04-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
27-03-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
20-03-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
13-03-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
06-03-2020 4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 22 lần23 lần15 lần21 lần23 lần16 lần22 lần19 lần20 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05-06-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
29-05-2020 4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-05-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
15-05-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
08-05-2020 1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần0 lần
01-05-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
24-04-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
27-03-2020 0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
20-03-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
13-03-2020 0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
06-03-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 15 lần18 lần20 lần21 lần24 lần15 lần26 lần19 lần19 lần21 lần
Backtotop
Giải mã giấc mơ