Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 27/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-11-2020 4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
20-11-2020 2 lần7 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
13-11-2020 0 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
06-11-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
30-10-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
23-10-2020 0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
16-10-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
09-10-2020 2 lần6 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
02-10-2020 3 lần0 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
25-09-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
18-09-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 18 lần25 lần19 lần22 lần19 lần24 lần19 lần19 lần16 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 27-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-11-2020 1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
20-11-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
13-11-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
06-11-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
30-10-2020 2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần
23-10-2020 3 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
16-10-2020 3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
09-10-2020 3 lần1 lần1 lần4 lần5 lần1 lần0 lần0 lần0 lần3 lần
02-10-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
25-09-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
18-09-2020 0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 24 lần17 lần25 lần26 lần19 lần10 lần18 lần20 lần17 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-11-2020 1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
20-11-2020 2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
13-11-2020 3 lần0 lần1 lần7 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
06-11-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
30-10-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
23-10-2020 0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần5 lần
16-10-2020 1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
09-10-2020 1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
02-10-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần5 lần
25-09-2020 3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
18-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 17 lần20 lần19 lần28 lần26 lần19 lần10 lần14 lần18 lần27 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner