Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 26/02/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-02-2021 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
15-02-2021 1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
08-02-2021 0 lần4 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
01-02-2021 1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
25-01-2021 0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
18-01-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
11-01-2021 2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
04-01-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
28-12-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần4 lần0 lần2 lần
21-12-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 9 lần26 lần20 lần14 lần24 lần12 lần20 lần19 lần15 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 26-02-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-02-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
15-02-2021 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
08-02-2021 2 lần2 lần0 lần6 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
01-02-2021 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
25-01-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
18-01-2021 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
11-01-2021 0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần1 lần
04-01-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
28-12-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần0 lần4 lần
21-12-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 17 lần14 lần19 lần21 lần12 lần21 lần23 lần16 lần19 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-02-2021 0 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
15-02-2021 2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
08-02-2021 4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
01-02-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
25-01-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
18-01-2021 0 lần5 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
11-01-2021 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
04-01-2021 2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
28-12-2020 1 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
21-12-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
Tổng 16 lần29 lần21 lần15 lần20 lần16 lần14 lần16 lần21 lần12 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner