Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 21/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-09-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
07-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
31-08-2020 4 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
24-08-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
17-08-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-08-2020 0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
03-08-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
27-07-2020 4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
20-07-2020 4 lần0 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
13-07-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
06-07-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
Tổng 26 lần18 lần22 lần20 lần17 lần19 lần16 lần26 lần16 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 21-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-09-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
07-09-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
31-08-2020 4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
24-08-2020 2 lần5 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
17-08-2020 3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
10-08-2020 1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần0 lần
03-08-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
27-07-2020 2 lần5 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
20-07-2020 0 lần2 lần0 lần0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
13-07-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
06-07-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 20 lần27 lần11 lần19 lần29 lần18 lần19 lần18 lần20 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-09-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
07-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
31-08-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần6 lần3 lần1 lần
24-08-2020 0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
17-08-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
10-08-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
03-08-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
27-07-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
20-07-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
13-07-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
06-07-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 15 lần25 lần15 lần24 lần13 lần23 lần19 lần23 lần20 lần21 lần
Backtotop