Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 28/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-11-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
16-11-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
09-11-2020 1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
02-11-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần7 lần1 lần
26-10-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
19-10-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
12-10-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
05-10-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
28-09-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
21-09-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
14-09-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 19 lần14 lần23 lần21 lần17 lần23 lần18 lần20 lần24 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 28-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-11-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
16-11-2020 0 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
09-11-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần
02-11-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần
26-10-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
19-10-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
12-10-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
05-10-2020 0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
28-09-2020 0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
21-09-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
14-09-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
Tổng 11 lần17 lần12 lần21 lần24 lần20 lần29 lần19 lần26 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-11-2020 2 lần2 lần1 lần7 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
16-11-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
09-11-2020 3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
02-11-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
26-10-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
19-10-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
12-10-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
05-10-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần6 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
28-09-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
21-09-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
14-09-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
Tổng 14 lần22 lần21 lần23 lần20 lần25 lần20 lần16 lần20 lần17 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner