Thống kê đầu đuôi XSQB - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Bình

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 21/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-09-2020 1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
10-09-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
03-09-2020 3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
27-08-2020 2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
20-08-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
13-08-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
06-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
30-07-2020 0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
23-07-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
16-07-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
09-07-2020 1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
Tổng 20 lần27 lần17 lần24 lần23 lần25 lần14 lần18 lần13 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 21-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-09-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
10-09-2020 4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
03-09-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần0 lần4 lần5 lần0 lần2 lần
27-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
20-08-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
13-08-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
06-08-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
30-07-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
23-07-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần7 lần0 lần0 lần0 lần
16-07-2020 3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần5 lần0 lần
09-07-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 23 lần19 lần11 lần16 lần19 lần25 lần33 lần23 lần16 lần13 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
10-09-2020 1 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
03-09-2020 5 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
27-08-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
20-08-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
13-08-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần0 lần
06-08-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
30-07-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
23-07-2020 1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
16-07-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
09-07-2020 4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 27 lần21 lần26 lần17 lần22 lần17 lần17 lần15 lần17 lần19 lần
Backtotop