Thống kê đầu đuôi XSQNG - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Ngãi

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 19/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12-09-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
05-09-2020 3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
29-08-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
22-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần7 lần3 lần0 lần
15-08-2020 1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
08-08-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
01-08-2020 1 lần1 lần3 lần6 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần0 lần
25-07-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
18-07-2020 3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
11-07-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
04-07-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng 21 lần15 lần25 lần24 lần22 lần19 lần15 lần22 lần17 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 19-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
12-09-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
05-09-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
22-08-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
15-08-2020 0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
08-08-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
01-08-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần4 lần
25-07-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
18-07-2020 0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
11-07-2020 0 lần3 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
04-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
Tổng 10 lần22 lần19 lần22 lần22 lần14 lần22 lần21 lần20 lần26 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
12-09-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
05-09-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22-08-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần
15-08-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
08-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
01-08-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
25-07-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần6 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
18-07-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
11-07-2020 1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
04-07-2020 3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 21 lần24 lần21 lần22 lần19 lần10 lần25 lần21 lần21 lần14 lần
Backtotop