Thống kê đầu đuôi XSQT - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 19/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
10-09-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
03-09-2020 2 lần4 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần5 lần0 lần0 lần
27-08-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần7 lần1 lần
20-08-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần
13-08-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
06-08-2020 4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
30-07-2020 3 lần0 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
23-07-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần7 lần
16-07-2020 6 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
09-07-2020 1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần0 lần
Tổng 26 lần23 lần11 lần13 lần22 lần19 lần21 lần18 lần27 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 19-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-09-2020 1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
10-09-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần
03-09-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
27-08-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
20-08-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
13-08-2020 0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
06-08-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
30-07-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
23-07-2020 2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
16-07-2020 3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
09-07-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 21 lần15 lần24 lần20 lần19 lần16 lần24 lần17 lần20 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-09-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
10-09-2020 1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
03-09-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
27-08-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
20-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
13-08-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
06-08-2020 0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
30-07-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
23-07-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần5 lần0 lần1 lần
16-07-2020 2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
09-07-2020 6 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 28 lần22 lần17 lần27 lần15 lần14 lần19 lần21 lần16 lần19 lần
Backtotop