Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 06/06/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-06-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
27-05-2020 2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-05-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
13-05-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
06-05-2020 2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
29-04-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
25-03-2020 0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
18-03-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
11-03-2020 3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
04-03-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
26-02-2020 4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 19 lần20 lần12 lần22 lần28 lần29 lần20 lần14 lần17 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 06-06-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-06-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
27-05-2020 2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
20-05-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
13-05-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
06-05-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
29-04-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
25-03-2020 4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
18-03-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
11-03-2020 3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
04-03-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
26-02-2020 0 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 23 lần16 lần21 lần16 lần26 lần20 lần23 lần18 lần17 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-06-2020 4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
27-05-2020 6 lần5 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-05-2020 0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
13-05-2020 2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
06-05-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
29-04-2020 1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần
25-03-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
18-03-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
11-03-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
04-03-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần
26-02-2020 2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần0 lần2 lần
Tổng 23 lần34 lần15 lần18 lần18 lần11 lần20 lần15 lần20 lần24 lần
Backtotop
Giải mã giấc mơ