Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 29/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-07-2021 3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
30-06-2021 3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
23-06-2021 3 lần0 lần0 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
16-06-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần4 lần1 lần0 lần
09-06-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
02-06-2021 0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
26-05-2021 1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
19-05-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần0 lần0 lần1 lần0 lần
12-05-2021 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
05-05-2021 0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 17 lần21 lần17 lần24 lần25 lần20 lần19 lần14 lần15 lần8 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 29-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07-07-2021 0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
30-06-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
23-06-2021 0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
16-06-2021 1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần
09-06-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
02-06-2021 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
26-05-2021 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
19-05-2021 2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
12-05-2021 4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
05-05-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần
Tổng 15 lần16 lần22 lần20 lần19 lần16 lần18 lần14 lần20 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07-07-2021 3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
30-06-2021 1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
23-06-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
16-06-2021 1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
09-06-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
02-06-2021 2 lần1 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
26-05-2021 3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
19-05-2021 0 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
12-05-2021 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
05-05-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 15 lần18 lần20 lần24 lần15 lần12 lần22 lần18 lần19 lần17 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner