Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 20/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
09-09-2020 2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần6 lần0 lần
02-09-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
26-08-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
19-08-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
12-08-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
05-08-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
29-07-2020 0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
22-07-2020 2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
15-07-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
08-07-2020 3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần6 lần
Tổng 16 lần18 lần17 lần18 lần17 lần24 lần24 lần19 lần27 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 20-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-09-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
09-09-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
02-09-2020 3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
26-08-2020 2 lần3 lần0 lần6 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
19-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
12-08-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
05-08-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
29-07-2020 5 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
22-07-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
15-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
08-07-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 21 lần21 lần14 lần22 lần20 lần19 lần23 lần17 lần16 lần25 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-09-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần
09-09-2020 0 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
02-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
26-08-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần
19-08-2020 4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
12-08-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
05-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
29-07-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần
22-07-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
15-07-2020 4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
08-07-2020 0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 19 lần23 lần14 lần23 lần16 lần23 lần23 lần20 lần21 lần16 lần
Backtotop