Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 25/02/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-02-2021 3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
17-02-2021 3 lần1 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần
10-02-2021 3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
03-02-2021 3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
27-01-2021 4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
20-01-2021 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-01-2021 1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
06-01-2021 4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
30-12-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
23-12-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 29 lần20 lần12 lần21 lần16 lần14 lần14 lần13 lần25 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 25-02-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-02-2021 2 lần1 lần3 lần0 lần6 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
17-02-2021 0 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần4 lần
10-02-2021 1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
03-02-2021 2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
27-01-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
20-01-2021 5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
13-01-2021 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
06-01-2021 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
30-12-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
23-12-2020 1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 17 lần25 lần19 lần22 lần19 lần8 lần18 lần20 lần16 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-02-2021 2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần
17-02-2021 1 lần0 lần1 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-02-2021 4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
03-02-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
27-01-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
20-01-2021 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
13-01-2021 3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
06-01-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
30-12-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
23-12-2020 3 lần1 lần0 lần5 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần6 lần
Tổng 22 lần14 lần19 lần28 lần11 lần17 lần15 lần14 lần18 lần22 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner