Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 28/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-11-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
18-11-2020 3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần
11-11-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần5 lần
04-11-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
28-10-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
21-10-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
14-10-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
07-10-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
30-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
23-09-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
16-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
Tổng 19 lần21 lần24 lần19 lần25 lần26 lần20 lần12 lần16 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 28-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-11-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
18-11-2020 1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
11-11-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
04-11-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
28-10-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần5 lần2 lần0 lần
21-10-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần
14-10-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
07-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
30-09-2020 0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
23-09-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
16-09-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
Tổng 19 lần20 lần13 lần20 lần17 lần23 lần19 lần27 lần21 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-11-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
18-11-2020 0 lần2 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
11-11-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
04-11-2020 1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
28-10-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
21-10-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần
14-10-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần6 lần
07-10-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần5 lần
30-09-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
23-09-2020 6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
16-09-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần
Tổng 17 lần15 lần20 lần20 lần19 lần13 lần22 lần22 lần19 lần31 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
game bai fa88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner