Thống kê đầu đuôi XSTN - Bảng đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 06/06/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-06-2020 0 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
28-05-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
21-05-2020 2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
14-05-2020 0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần0 lần1 lần
07-05-2020 2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
30-04-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
26-03-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
19-03-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
12-03-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
05-03-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
27-02-2020 3 lần6 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 19 lần24 lần18 lần16 lần11 lần28 lần24 lần28 lần13 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 06-06-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-06-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
28-05-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
21-05-2020 3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần1 lần
14-05-2020 1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
07-05-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
30-04-2020 5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần5 lần
26-03-2020 3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
19-03-2020 0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần
12-03-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
05-03-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
27-02-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
Tổng 20 lần17 lần25 lần18 lần14 lần18 lần27 lần19 lần19 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-06-2020 2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
28-05-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần4 lần0 lần
21-05-2020 4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần
14-05-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
07-05-2020 2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
30-04-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
26-03-2020 2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần7 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
19-03-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
12-03-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
05-03-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
27-02-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 24 lần19 lần12 lần19 lần18 lần23 lần13 lần20 lần23 lần27 lần
Backtotop
https://qc.vic.win?utm_source=ketqua247.com&utm_medium=M_Catfish_728x90&utm_campaign=CPD&utm_content=Home&a=VIC_CPD_XS