Thống kê đầu đuôi XSTN - Bảng đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 20/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-09-2020 5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
10-09-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
03-09-2020 1 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
27-08-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
20-08-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
13-08-2020 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
06-08-2020 1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
30-07-2020 1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
23-07-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
16-07-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần5 lần
09-07-2020 2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 20 lần24 lần21 lần26 lần15 lần13 lần21 lần16 lần19 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 20-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-09-2020 5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
10-09-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
03-09-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
27-08-2020 1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần5 lần
20-08-2020 3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
13-08-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần
06-08-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
30-07-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
23-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần5 lần
16-07-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
09-07-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 24 lần20 lần13 lần15 lần24 lần16 lần13 lần29 lần22 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-09-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
10-09-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
03-09-2020 1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
27-08-2020 2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
20-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần0 lần
13-08-2020 0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
06-08-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
30-07-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
23-07-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần4 lần2 lần
16-07-2020 4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
09-07-2020 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
Tổng 20 lần24 lần14 lần16 lần27 lần15 lần26 lần21 lần23 lần12 lần
Backtotop