Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 19/09/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-09-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
07-09-2020 0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
31-08-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
24-08-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
17-08-2020 2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
10-08-2020 4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
03-08-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
27-07-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
20-07-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
13-07-2020 2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
06-07-2020 1 lần0 lần7 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 16 lần26 lần29 lần20 lần17 lần18 lần17 lần20 lần17 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 19-09-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-09-2020 3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
07-09-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
31-08-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
24-08-2020 3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
17-08-2020 3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
10-08-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
03-08-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
27-07-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
20-07-2020 0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
13-07-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
06-07-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 20 lần21 lần23 lần20 lần25 lần14 lần16 lần26 lần17 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-09-2020 1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
07-09-2020 3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần0 lần0 lần5 lần
31-08-2020 5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
24-08-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
17-08-2020 3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
10-08-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
03-08-2020 1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
27-07-2020 3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
20-07-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
13-07-2020 0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
06-07-2020 3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 24 lần20 lần18 lần25 lần13 lần25 lần18 lần15 lần14 lần26 lần
Backtotop