Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 25/02/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-02-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
15-02-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
08-02-2021 0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
01-02-2021 1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần
25-01-2021 2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
18-01-2021 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
11-01-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
04-01-2021 1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
28-12-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
21-12-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần4 lần
Tổng 14 lần17 lần19 lần18 lần13 lần24 lần13 lần18 lần23 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 25-02-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-02-2021 2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
15-02-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
08-02-2021 0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
01-02-2021 0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần
25-01-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần7 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
18-01-2021 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
11-01-2021 4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
04-01-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
28-12-2020 3 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
21-12-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần19 lần17 lần21 lần22 lần13 lần16 lần17 lần19 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-02-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
15-02-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
08-02-2021 4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
01-02-2021 3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
25-01-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
18-01-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần4 lần0 lần
11-01-2021 3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
04-01-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
28-12-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
21-12-2020 0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 21 lần16 lần20 lần21 lần12 lần12 lần23 lần19 lần18 lần18 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner