Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 29/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-07-2021 0 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
19-07-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
12-07-2021 2 lần5 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
05-07-2021 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
28-06-2021 1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
21-06-2021 1 lần0 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần0 lần5 lần
14-06-2021 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
07-06-2021 4 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
31-05-2021 0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
24-05-2021 2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 19 lần22 lần18 lần8 lần18 lần13 lần22 lần22 lần17 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 29-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-07-2021 0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
19-07-2021 4 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
12-07-2021 4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
05-07-2021 1 lần5 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
28-06-2021 2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
21-06-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần
14-06-2021 4 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần8 lần1 lần0 lần1 lần
07-06-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
31-05-2021 3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
24-05-2021 4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
Tổng 25 lần16 lần18 lần22 lần18 lần14 lần20 lần9 lần13 lần25 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-07-2021 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
19-07-2021 0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần
12-07-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
05-07-2021 3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
28-06-2021 4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần7 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
21-06-2021 0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
14-06-2021 3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
07-06-2021 1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
31-05-2021 3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
24-05-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 18 lần14 lần14 lần22 lần13 lần24 lần21 lần14 lần22 lần18 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner