Thống kê đầu đuôi XSTV - Bảng đầu đuôi xổ số Trà Vinh

Thống kê đầu loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 01/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-09-2020 0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
18-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
11-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
04-09-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
28-08-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần
21-08-2020 0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần
14-08-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
07-08-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
31-07-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
24-07-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
17-07-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 18 lần20 lần21 lần16 lần17 lần22 lần21 lần24 lần23 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 01-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
18-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
11-09-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần5 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
04-09-2020 0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
28-08-2020 0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
21-08-2020 1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
14-08-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
07-08-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
31-07-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
24-07-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
17-07-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 16 lần18 lần14 lần22 lần31 lần18 lần18 lần23 lần22 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-09-2020 1 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
18-09-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
11-09-2020 1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
04-09-2020 2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
28-08-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
21-08-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
14-08-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
07-08-2020 0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
31-07-2020 5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
24-07-2020 3 lần0 lần0 lần0 lần4 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
17-07-2020 0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần
Tổng 19 lần16 lần17 lần26 lần27 lần20 lần14 lần18 lần20 lần21 lần
Backtotop