Thống kê đầu đuôi XSVT - Bảng đầu đuôi xổ số Vũng Tàu

Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 29/07/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-07-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
29-06-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
22-06-2021 2 lần2 lần0 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
15-06-2021 3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
08-06-2021 3 lần4 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
01-06-2021 2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
25-05-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
18-05-2021 2 lần2 lần5 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
11-05-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
04-05-2021 1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 20 lần19 lần17 lần18 lần26 lần17 lần15 lần22 lần13 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 29-07-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-07-2021 4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
29-06-2021 2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
22-06-2021 1 lần0 lần6 lần1 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần0 lần
15-06-2021 2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần4 lần0 lần3 lần0 lần
08-06-2021 2 lần2 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
01-06-2021 1 lần0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
25-05-2021 2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
18-05-2021 1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
11-05-2021 2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
04-05-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 19 lần17 lần25 lần18 lần26 lần19 lần14 lần13 lần11 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-07-2021 0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
29-06-2021 0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
22-06-2021 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
15-06-2021 3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
08-06-2021 2 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần5 lần1 lần1 lần
01-06-2021 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
25-05-2021 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
18-05-2021 3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
11-05-2021 2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần6 lần1 lần
04-05-2021 2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 16 lần13 lần12 lần14 lần23 lần29 lần19 lần17 lần26 lần11 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner