Lô kép XSTV - Thống kê lô kép xổ số Trà Vinh

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSTV BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
58 - 03 5 ngày 15-05-2020, 08-05-2020, 13-03-2020, 03-01-2020, 27-12-2019
30 - 17 4 ngày 22-05-2020, 15-05-2020, 21-02-2020, 17-01-2020
43 - 30 4 ngày 22-05-2020, 15-05-2020, 21-02-2020, 17-01-2020
58 - 48 4 ngày 15-05-2020, 08-05-2020, 20-03-2020, 13-03-2020
43 - 17 4 ngày 22-05-2020, 15-05-2020, 21-02-2020, 17-01-2020
43 - 23 3 ngày 05-06-2020, 15-05-2020, 17-01-2020
48 - 03 3 ngày 15-05-2020, 08-05-2020, 13-03-2020
43 - 34 3 ngày 05-06-2020, 15-05-2020, 17-01-2020
58 - 54 3 ngày 20-03-2020, 03-01-2020, 27-12-2019
30 - 02 3 ngày 22-05-2020, 13-03-2020, 10-01-2020
Backtotop
https://qc.vic.win?utm_source=ketqua247.com&utm_medium=M_Catfish_728x90&utm_campaign=CPD&utm_content=Home&a=VIC_CPD_XS