Lô gan XSBL - Thống kê lô gan xổ số Bạc Liêu

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
43
01
19
02
37
03
44
04
22
05
31
06
28
07
35
08
25
09
24
Bộ số
Max gan
10
35
11
34
12
24
13
19
14
36
15
24
16
29
17
33
18
30
19
18
Bộ số
Max gan
20
24
21
30
22
38
23
19
24
33
25
32
26
30
27
24
28
32
29
58
Bộ số
Max gan
30
27
31
27
32
27
33
21
34
27
35
24
36
25
37
28
38
22
39
24
Bộ số
Max gan
40
36
41
20
42
28
43
29
44
21
45
29
46
26
47
35
48
40
49
24
Bộ số
Max gan
50
17
51
32
52
50
53
26
54
29
55
26
56
24
57
31
58
25
59
27
Bộ số
Max gan
60
31
61
34
62
20
63
30
64
17
65
51
66
31
67
27
68
20
69
24
Bộ số
Max gan
70
26
71
44
72
36
73
21
74
49
75
28
76
34
77
26
78
30
79
22
Bộ số
Max gan
80
29
81
22
82
26
83
34
84
28
85
22
86
21
87
34
88
26
89
26
Bộ số
Max gan
90
31
91
29
92
41
93
23
94
26
95
37
96
38
97
21
98
27
99
47
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner